PLC ile Elektrohidroliğin Kontrol Sisteminin Fonksiyon Grupları

PLC ile Elektrohidroliğin Kontrol Sisteminin Fonksiyon
Grupları

Ø Algılayıcılar: Kontrol edilmesi gereken sistemin ya da makinenın bulunduğu
konumu algılayan her tür işaret vericiyi ifade eder. Bunlar PLC’nin giriş rölesi
terminallerine bağlanırlar. Örnek: Sınır anahtarları, manyetik algılayıcılar, optik
algılayıcılar, sıcaklık algılayıcılar, start ve stop butonları, elle kumanda edilen
düğmeler ya da anahtarlar vb.
Ø İşlemciler: İşaret işleme fonksiyonu olarak bu sistemde PLC kullanılmaktadır.
Algılayıclardan gelen girişi işaretlerinden çıkış işaretlerini elde etmeye yarayan
bütün işlemleri ifade eder. Buradaki komut işleminde ise PLC’ye yüklenmiş
programa göre giriş işareti ile çıkışa yön verilir.
Ø İş Elemanları: İşlemcilerde hazırlanan ikili koddaki işaretleri güçlendirip devre
kontrol işlemlerine çeviren ya da başka enerji formundaki işaretlere çeviren
bütün yürütme elemanlarını ifade eder. Ör. göstergeler, silindirler, motorlar.

Kontrol Türleri
Kontrol türlerinin sınıflandırılması çeşitli ölçütlere göre yapılır. Buna göre kontrol
aşağıda belirtilen alt bölümlere ayrılır:
Ø Çalışma şekli
Ø İşaret İşleme şekli

Leave a Reply