PLC ile Çıkış Kontrol Lambaları

PLC ile Çıkış Kontrol Lambaları
Bu lambalar herhangi bir devrenin çalışıp
çalışmadığını gösteren pilot sinyal lambalarıdır.
Genellikle neon lambalar olup 220 V ile çalışırlar.
Ayrıca düşük güçlü 24 V ile çalışan lambalar da
kullanılabilir. Bunlar yeşil kırmızı ve sarı renklerde
imal edilirler. Herhangi bir cihazın çalıştığını yeşil
lamba, durduğunu veya alarm durumunda kırmızı
lamba kullanılır.

Leave a Reply