PLC ile Analog Giriş/Çıkış Birimi Harici Gerilimler 0 5 volt

PLC ile Analog Giriş/Çıkış Birimi Harici Gerilimler 0 5 volt
İlk PLC’ler yalnız ON/OFF kontrolü isteyen cihazları bağlamaya izin veren ayrık
( I/O) giriş / çıkış ara birimleri ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle PLC’ler çoğu proses
uygulamalarının kısmen kontrolünü yapabiliyordu. Günümüzde kontrol işlemlerinin çoğunu
pratik olarak sağlayan analog arabirimleri ve ayrık giriş / çıkış ara birimleri içeren PLC’ler
mevcuttur. Analog giriş modülleri analog girişlerden alınan analog akım ve gerilim
sinyallerini kabul eder. Bu girişler bir analog sayısal -konverter sayesinde sayısal sinyale
çevrilir. Sayısal çevrilmiş analog sinyal binary olarak işlemci tarafından kullanılabilmek için
düzenlenir. Analog girişe genellikle sıcaklık, şık, hız, basınç, nem algılayıcıları gibi
algılayıcılar bağlanır. Analog çıkış modülü orantılı olarak analogtan sayısal çevrilmiş sinyal,
kontrol için bir analog sinyale verilir. Sayısal veri analog formu elde etmek için bir sayısal –
analog konvertörden geçirilerek analog çıkış cihazları olan küçük motorlar, valfler ve analog
ölçü aletleri gibi elemanlara verilir.

Leave a Reply