PLC İLE ADIMLAYICI (SIRALAYICI) YÖNTEMİ

PLC İLE ADIMLAYICI (SIRALAYICI)
YÖNTEMİ

Bu yöntemde, set olan her adım, onu takip eden adım tarafından resetlenir. Yani bir
adım gerçekleşmeden diğer bir adıma geçiş mümkün olmaz. Start sinyalinin etkili olabilmesi
için son adımın aktif olması gerekir. Her çıkış sinyali için bir adım kullanılır. Daha sonra bu
adımlar, yan yana gelmek suretiyle kumanda zincirini oluşturur. Çift bobin uyarılı hafızalı
impuls valflerin tercih edilmesi durumunda adımlayıcı(sıralayıcı) yöntemi, ”sinyal
çakışmasını” önleyen iyi ve güvenilir bir yöntemdir.
Sinyal Çakışması: Basınçlı hava silindirinin her iki girişine de aynı zamanlarda
basınçlı hava verilmesi, silindirin hangi yöne doğru çalışacağı noktasında kararsız
kalmasıdır.

A+B+A-B- veya A+B+C+A-B-C- ise sinyal çakışması olmaz.
HATIRLATMA:
A+ : A silindirinin dışa hareketini
A- : A silindirinin içe hareketini
B+ : B silindirinin dışa hareketini
B- : B silindirinin içe hareketini temsil etmektedir.

Leave a Reply