PLC için çalışma hızı Ve önemi

Hız, bir kontrol sisteminden beklenen en önemli özelliklerden biridir. PLC için
çalışma hızı, algılanan değişimlerin yorumlanarak tepki verilmesi arasında geçen süre ile
ifade edilir, fakat burada asıl ayırt edici nitelik tarama zamanıdır; çünkü diğer süreler aşağı
yukarı birbiriyle aynıdır. Tarama hızının azalması çalışma hızının artmasına sebep olur.

Leave a Reply