PLC Hafıza (Bellek Elemanları) Nelerdir

PLC Hafıza (Bellek Elemanları) Nelerdir
Hafıza mikro denetleyicideki kontrol programını saklamaya yarar. Hafızada saklanan
bilgi girişlerine göre çıkışların hangi işaretleri sağlayacağı ile ilgilidir. Gerekli hafıza
miktarına programın yapısı karar verir. Hafıza, bit olarak isimlendirilen bilgi parçacıklarını
saklar ve çok tipleri olmasına rağmen bunları, kaybolduğu veya bilginin kaybolmadığı hafıza
olarak iki kategoride inceleyebiliriz. Bilginin kaybolduğu hafıza tipinde besleme gerilimi
kesildiğinde hafıza silinir. Kaybolmayan tipte ise bilgilerin varlığı kaynak gerilimine bağlı
değildir. Yalnız bu hafızaların içeriğini değiştirmek için özel bir sisteme gerek vardır.
Bilginin enerji kesilmesiyle yok olan hafızalar RAM (Random Access Memory ) dediğimiz
rastgele erişimli hafızalardır. Bilginin kaybolmadığı hafıza tipleri ise ROM (Read Only
Memory) olan salt okunur hafızalardır.
PLC’lerde kullanılan hafıza tipi genellikle EPROM (Erasable Programmable Read
Only Memory )olarak adlandırılan silinebilir, programlanabilir, salt okunabilir hafızalar
kullanılmaktadır. PLC’ler ilerde anlatılacak olan Ladder Diyagramı veya deyim listesine
göre programlanırlar. Bu programlar EPROM hafızaya kaydedilerek saklanır ve bu
hafızadan merkezi işlem birimine gönderilir.
Veri tablosu kullanıcı programı dışa taşımak için gerekli olan bilgileri depo eder. Bu
tablo giriş durumları, çıkış durumları, zamanlayıcı ve sayıcı değerleri ve veri depoları gibi
bilgileri içerir. Veri tablosu içeriği durum verisi ve sayılar ya da kodlar olarak iki bölüme
ayrılır. Durum (status) 1 ve 0 la gösterilen ve bit yerlerine kaydedilen bilginin On / Off
şeklidir. Sayı ya da kod bilgisi tek bayt veya sözcük (word) yerlerinde kaydedilen bit
grupları ile gösterilir. Veri tablosu işlenecek bilginin tipine göre 3 bölüme ayrılır. Bunlar
giriş görüntü belleği, çıkış görüntü belleği, zamanlayıcı ve sayıcı deposudur.
Giriş görüntü tablosu, giriş ara birim devrelerine bağlanan sayısal girişlerin durumunu
saklar. Bağlanan her giriş elemanının lojik 0 veya 1 durumu bu bellekte saklanır.
Çıkış görüntü belleği çıkış arabirimine bağlı olan cihazların kapalı / açık (On / Off)
durumları bu belleğe saklanmıştır. Eğer çıkış lojik 0 ise bu çıkışın çıkış görüntü belleğindeki
değeri 0’dır, lojik 1 ise bellekteki değeri 1’dir. Bu değerler bellekten alınarak çıkış modülüne
transfer edilir.

Leave a Reply