PLC Hafıza Alanları ve Adreslenmeleri

Hafıza Alanları ve Adreslenmeleri
PLC’lerde veriler değişik kullanım amaçları için ayrılmış hafıza alanlarında bulunur.
Herhangi bir hafıza alanındaki veriye erişmek için adresinin kullanılması gerekir. Adresler
Bit, Bayt, Word ve Double Word olarak ifade edilebilir.

Bit, Bayt ve Word kavramları
Ø BİT: Dijital sistemlerde kullanılan en küçük hafıza birimidir. Şekil 2.44 ile
temsil edilen bir bitlik alan içerisinde 0 ya da 1 verisi depolanabilir. Bitsel işlem
yapan komutlar bit adreslerini kullanırlar.

2009-03-20_184720

BYTE: 8 bitlik bir hafıza alanı bir bayt ile ifade edilir. En anlamlı veri ( sayı,
harf vb.) bir baytlık alanda saklanır. Şekil 2.45 ile temsil edilen bir baytlık
hafıza alanında desimal olarak 0..255 arasındaki işaretsiz sayılar, -128 …+127
arasındaki işaretli sayılar ( tam sayılar ) ikilik sisteme çevrilerek depolanabilir.
LSB en düşük değerlikli bit, MSB en yüksek değerlikli bittir.

İşaretli sayıların depolanmasında MSB biti işaret biti olarak kullanılır. Bu bir 1 ise sayı pozitif, 0 ise sayı negatiftir.

2009-03-20_184821

Tablo 2.1’de bir baytlık alanda bulunabilecek sayı türleri ve değer aralıkları
görülmektedir. S7 – 200 PLC lerde işaretli tam sayılar bir bayt alanından daha uzun hafıza
alanlarında bulunurlar.

Bir bayt alanında bulunabilecek sayı türleri

WORD: 2 bytelık bir alan bir word ile ifade edilir. Diğer bir ifade ile bir word
16 bitlik bir hafıza alanını temsil eder. Bir wordlük veri alanını oluşturan
baytlardan byte numarası küçük olan yüksek değerli, bayt numarası büyük olan
ise düşük değerlidir.

Bir word hafıza alanı

Tablo 2.2’de bir wordluk alanda saklanabilecek sayı türleri ve değer aralıkları
görülmektedir. Tablonun çuk uzun olmasına neden olacağından Binary sayı aralıkları
gösterilmemiştir.

Bir Word alanında bulunabilecek sayı türleri

DOUBLE WORD: 2 wordlük bir hafıza alanı bir double word ile ifade edilir.
Diğer bir ifade ile bir double word 4 byte ya da 32 bitlik bir hafıza alanını temsil
eder. Bir double wordlük veri alanını oluşturan wordlerden word numarası
küçük olan yüksek değerli, word numarası büyük olan ise düşük değerlidir.

Bir double word hafıza alanı

Aşağıdaki tabloda bir double word’luk alanda saklanabilecek sayı türleri ve değer
aralıkları görülmektedir. Tablonun çuk uzun olmasına neden olacağından Binary sayı
aralıkları gösterilmemiştir.

Bir Word alanında bulunabilecek sayı türleri

Leave a Reply