PLC Girişine Bağlanan Elemanlar ve Bağlantısı

PLC Girişine Bağlanan Elemanlar ve Bağlantısı
PLC’lerle elektrohidrolik elemanların kumanda edilebilmesi için PLC’nin girişine ve
çıkışına belirlenen elemanların bağlanması gerekmektedir.
Aşağıda elektrohidrolik sistemlerde kullanılan elemanlardan PLC’nin girişine
bağlanan elemanların sembolleri ve şekilleri verilmiştir.

Tablo 1.1: Kullanılan giriş elemanları
PLC girişine bağlanan elemanlardan aldığı 24v DC veya AC 220V AC analog sinyali
dijital bölümündeki 5V DC’ye çevrilir. Girişine bağlanan elemanların programda ifade
edilmesi için belirli adreslere sahip olmaları gerekmektedir. Bu yüzden girişe bağlanan
elemanların hepsi program içindeki işleve göre adreslendirilmektedirler.

Aşağıdaki şekilde giriş elemanların PLC’ye bağlantısı sembol olarak gösterilmiştir.

Şekil 1.2: PLC giriş elemanların bağlantısı
Şekilde görüldüğü gibi PLC’nin; I1 girişine basınç anahtarı I2 girişine sensörün açık
kontağı, I3 girişine sensörün kapalı kontağı, I4 girişine bir start anahtarı ve I5 girişine ise
stop anahtarı bağlanmıştır.
Yukarıda sembolleri verilen elamanların şekilleri gösterilmiştir.

Şekil 1.3: PLC giriş terminaline bağlantı şekli
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi PLC’nin girişine belirlenen elemanlar, şekildeki
gibi bağlanır.

Leave a Reply