PLC giriş ve çıkışlarını arttırmak için

Genişleme Birimleri
Giriş ve çıkış sayısı kumanda
problemini çözecek miktarda değilse PLC
sistemine ek birtakım modüller bağlanarak
cihazın kapasitesi genişletilir. Bu durumda
PLC’ye giriş ve çıkış üniteleri eklenmiş olur.
Genişletilecek giriş ve çıkış sayıları
PLC‘lerin marka ve modellerine göre değişir.
Hangi firmanın PLC’sine genişletme ünitesi
eklenecekse o firmanı ürettiği genişletme
modülleri kullanılmalıdır. Bu modüller
sayısal, analog, akıllı modüller ve diğer
modüller (ASI ) olabilir.Resim1.14’te genişleme birimleri takılmış bir PLC görülmektedir.
Genişleme birimleri takılmış
bir PLC

Leave a Reply