PLC Giriş ve Çıkış Ünitelerini Bağlayarak Sistemi Çalıştırmak

PLC Giriş ve Çıkış Ünitelerini Bağlayarak Sistemi Çalıştırmak

2009-10-26_230923

Yukarıdaki şekilde PLC’ye bağlanan elamanları alıştırmak
için PLC’nin
bilgisayardaki programdan çalıştırılabilmesi için üst
kapaktaki konum şalterinin TERM veya RUN konumunda
olması gerekir. Bu konum kontrol edildikten sonra, PLC
menüsünden RUN (Çalıştır) komutu işaretlenir veya araç
çubuğundan butonuna basılır.
Şekil 2.8: Dosya menüsü
Bu durumda ekrana yandaki diyalog penceresi gelir.
Bu diyalog kutusu Yes (Evet) butonuna basılarak onaylanır.
Böylece program çalıştırılmış olur.
PLC’yi çalıştırma konumuna aldıktan sonra 1. start
butonuna basarak motorun çalıştığını görün. Sonra 2. start
butonuna basarak valflerin enerjilendiğini ve hidrolik akışın
olup hidrolik motorların çalıştığını görün. Ayrıca valflerin
bağlı olduğu çıkışa ait PLC üzerindeki ledlerin yandığını
gözlemleyin. Sistemi durdurmak için ise sadece stop
butonuna basmamız yeterlidir.
TERM
STOP

2009-10-26_231016

Programın çalışması Debug (Hata Denetimi)
menüsündeki Program Status (Program Durumu)
komutu seçilerek izlenebilir.
Programı durdurmak için ise PLC menüsünden STOP
(Durdur) komutu işaretlenir veya araç çubuğundan
butonuna basılır.

2009-10-26_231059

Bu durumda ekrana yandaki diyalog penceresi gelir. Bu diyalog kutusu Yes (Evet)
butonuna basılarak onaylanır. Böylece program durdurulmuş olur.

2009-10-26_231128

Leave a Reply