PLC Giriş Çıkış Ünitelerinin Bağlanması

PLC Giriş Çıkış Ünitelerinin Bağlanması
Elektropnomatik sistemlerde giriş elemanı olarak genellikle temassız algılayıcılar veya
sınır anahtarları kullanılır. Temassız algılayıcıların genelde üç bağlantı ucu vardır. Bunlardan
ikisine, pozitif ve negatif uçlar bağlanır. Diğer uç ise algılama anında pozitif gerilim üreten
sinyal ucudur (kahverengi:+, mavi:-, siyah: sinyal ucu). Sinyal ucu, PLC cihazının giriş
adreslerinden herhangi birisine bağlanır. Sınır anahtarlarının ise kapalı ya da açık kontakları
PLC cihazının giriş adreslerinden herhangi birisine bağlanır (Şekil 2.3).
Elektropnomatik sistemlerde çıkış elemanı olarak selenoid valf(ler) ve sinyal
lambaları kullanılır. Selenoid valfler ve sinyal lambaları, PLC cihazının çıkış adreslerinden
herhangi birisine bağlanır (Şekil 2.3).

2009-12-21_232936

Leave a Reply