PLC Devre Şemasında Elemanların Tanımlanması

PLC Devre Şemasında Elemanların Tanımlanması
PLC’ye bağlanan elemanları tanımlarken giriş ve çıkış terminallerine, bağlanış
durumlarına göre numaralandırma yapılır. Yapılacak sistemin devresi bölümlere ayrılır.
Bunlar elektrohidrolik kısım ve elektriki bağlantı yapılacak PLC bağlantı kısmı olarak
bölümlere ayrılır ve bölümler içerisinde numaralandırma yapılır.
PLC’ye bağlanan sistemin numaralandırılması:
Giriş rölesine bağlanan elemanları I0.0………I0.7 ve I1.1 ……..I1.7
Çıkış rölesine bağlanan kumanda elemanları Q.0,……Q.7 ve Q1.0……Q1.7 şeklinde
numaralandırılıp tablo oluşturulmuş ise tabloya kaydedilir.
Elektrohidrolikte kullanılacak semboller ve elamanların tanıtılması ise elektrohidrolik
devrelerinde kullanılan standart harfler kullanılır.

Leave a Reply