PLC de Programlanabilr salt okunur bellek nedir

Prom(Programble Read Only Memory)
Programlanabilr salt okunur bellek (Prom); Rom(Read Only Memory) salt okunur belleğin özel bir tipidir.Prom bellek başlangıçta bulunan ve/veya ilave edilen bilgilerin chip içine yazılmasına müsade eder.Prom içine yalnızca bir defa bilgi yazılabilir.
Prom’un ana dezavantajı silinebilir ve programlanabilir olmamasıdır.Promda programlama, eritme veya koparma mantığına yapıldığından, eriyebilir bağlantıların eritilmesi geri dönüşü olmayan(bir defaya mahsus) bir işlemdir.Bu sebeple Prom’a bir program kodu yazılmadan önce tüm hata kontrol işlemlerinin bitirilmesi gerekmektedir

Leave a Reply