plc de giriş adreslemeleri

Girişler
PLC’ye giriş modülünden hatırlayacağınız gibi girişlere buton, sensör, sınır anahtarı,
temassız algılayıcı vb. elemanlar bağlanır. Bu elemanlarda meydana gelen konum
değişiklikleri bağlı bulundukları girişlere gerilim uygulanmasına ya da var olan gerilimin
kesilmesine neden olur. Girişlerdeki gerilim değişikliği giriş adreslerinde lojik bir değişim
olarak algılanır. Bu lojik değişim PLC programı tarafından okunarak değerlendirilir.
PLC’de girişler Şekil 2.48’deki gibi kendileri için ayrılmış 8 bitlik bayt alanları ile
adreslenir. Bu adreslemede I (Input) giriş anlamına gelen alan belirtecidir.

PLC girişlerinin adreslenmesi

PLC tipine göre girişler için ayrılmış bayt alanlarının sayısı değişiklik gösterir.
Girişler için belli bir byte alanı ayrılmasına rağmen PLC üzerinde belli sayıda giriş bulunur.
Diğer bir ifade ile giriş için ayrılan bayt alanlarının hepsi aktif değildir. Mevcut tesise
zamanla yeni kumanda ve kontrol birimlerinin eklenmesi ile giriş sayısı yetersiz kalabilir.

Böyle durularda yeni giriş modülleri eklenir. PLC tipine göre eklenebilecek giriş modülü
sayısı sınırlıdır. Her eklenen yeni modül bir bayt adresini kullanır.
Tablo 2.4’de bazı PLC’lerin üzerlerinde bulunan mevcut giriş sayıları ve
adreslenebilir giriş aralıkları görülmektedir. Burada dikkat edilirse bazı PLC tiplerinde
mevcut giriş sayısı bayt alanlarını tam olarak doldurmamıştır. Örneğin CPU 221 PLC de I0.0
…I0.5 olmak üzere 6 giriş bulunmaktadır. Oysa ki bir baytlık alan için I0.6 ve I0.7
adreslerininde mevcut olması gerekir. Böyle bir PLC’ye yeni bir giriş modülü eklendiğinde
yeni modülün PLC üzerinde boş kalan adreslere etkisi olmaz. I0.6 ve I0.7 adresli çıkışlar
kullanılamaz. Aynı durum çıkışlar için de geçerlidir.

2009-03-20_190844

Bitsel işlem yapan komutlar operant olarak girişlerin bit adreslerini kullanırlar. Giriş
bit adreslerine erişmek için aşağıdaki format kullanılır.

Leave a Reply