PLC de Dijital Operasyonlar

Dijital Operasyonlar :
Load (L) ve Transfer (T) operasyonları : 8 Bit, 16 Bit, Bit patern(16 Bit), Hexadecimal, Alfa nümerik karakter (ASCII code) gibi formatlarda verilmiş sabit değerleri Akümülatörlere yükleme yada transfer etme komutlarıdır.
– Dijital lojik operasyonlar : Akümülatörlere Bit formunda yüklenmiş operand’ların “And”, “Or” ve “Xor” gibi lojik işlemlere tabii tutulması demektir. Başka bir deyişle tek bir operand yerine Word formundaki operand’larla lojik işlemler yaptırmaktır.
– Aritmetik Operasyonlar : Akümülatörlerdeki değerlerle aritmetik işlemler yaptırmak anlamındadır.
+ F : Akümülatör 1 ve 2’nin içeriği toplanır.
F : Akümülatör 1’in içeriği 2’ninkinden çıkarılır.

Leave a Reply