PLC Çıkışına Bağlanan Elemanlar ve Bağlantısı

PLC Çıkışına Bağlanan Elemanlar ve Bağlantısı
PLC’nin çıkış bölümüne iş elamanları bağlanır. Girişe bağlanan elemanların kapalı ve
açık devre sinyallerine göre giriş röleleri ve yapılan programa uygun olarak çıkış röleleri ile
iş elemanları çalışmaktadır.

Çıkış rölesine bağlı iş elemanı; programa göre işlenen ve ram
bölgesine aktarılan bilgileri iş elemanlarında kullanılabilecek şekilde uygunlaştırma işlemini
yapar.
Elektrohidrolik devrelerde PLC çıkışına yönlendirme selonoid valflerin bobinleri,
sistemde sıvı akışını sağlayacak motorun kontaktör bobini ve sinyal lambaları
bağlanabilmektedir. Elemanların sembolleri ve şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

Yukarıda gösterilen elemanların PLC’ye bağlantısı aşağıda gösterildiği gibidir.
Çıkışları Q harfiyle belirtilmiştir. Elemanların bağlantısı PLC çıkış elemanların terminallerin
bağlantıları klemens uçlarına bağlanırlar.

Şekil 1.4. PLC’ye çıkış elemanlarının bağlantı şeması
Yukarıdaki şekille bakıldığında Q1 çıkışına 4/2 valfin bobini, Q2 ve Q3 ise 4/3 valfin
bobinleri, Q4 ise kullanılacak kontaktörün ve rölenin bobin uç bağlantısı yapılmıştır. PLC
kumandasının dışında kalan hidrolik devre ve kumanda gereçlerin bağlantısı ise yapılacak
devrenin bağlantı kuralları geçerlidir. Yapılan devreye uygun bağlantılar yapılır. Aşağıdaki
şekilde elemanların terminale bağlantısı gösterilmiştir.

Şekil 1.5: PLC’i terminaline çıkış elemanlarının bağlantı şekli
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bütün elemanlar PLC çıkış terminallerindeki
klemenslere bağlanırlar.
PLC ile elektrohidrolik kumanda sisteminde kullanılan elemanların bağlantı şeması,

Sembolleriyle ve bağlantı şekliyle aşağıda gösterildiği gibidir.

Leave a Reply