PLC cihazları ile kontrolör arasında elektriksel uyum olmalıdır

Giriş/çıkış cihazları ile kontrolör arasında elektriksel uyum olmalıdır. Eğer büyük
güçlü anahtarlar bulunuyorsa değme noktalarında oluşacak temas dirençlerinin ve
titreşimlerinin çalışmayı olumsuz etkilemesi önlenmelidir. Giriş cihazı elektriksel bir sinyal
gönderiyorsa, ister AA ister DA çalışma olsun, gerekli dönüştürücüler ile birlikte uyum
içinde olmalıdır.
Özel giriş tipleri de istendiği takdirde hesaba katılmalıdır.
Çıkış tipleri, çıkış cihazlarına ve onların çalıştığı enerji kaynaklarına göre
değişmektedir. Bazı cihazlar röleli çıkışlar ile kontrol edilirken bazılarının da triyak veya
transistör çıkışları ile kontrol edilmesi gerekir.
İlave olarak aşağıda belirtilen durumlar da göz önüne alınmalıdır.
Giriş cihazlarının empedansı PLC giriş devresinin açma/kapama akımına uygunluğunu
sağlıyor mu?
Güç kaynağı çalışma gerilimi altında çıkış devreleri yeterli akım taşıma kapasitesine
sahip mi?
Yarı iletken çıkışların dielektrik dayanımı ne düzeyde?
Çıkış devrelerinin yüke göre sahip olması gereken harici koruma bağlantıları nelerdir?
Giriş/çıkış devreleri, elektriksel hatalara karşı PLC ‘yi iyi bir şekilde koruyor mu?
Çalışma sıcaklığı ortam sıcaklığına uygun mu?
Montaj gereksinimleri nelerdir?
Kontrolörün besleme gerilimi ve güç tüketimi nedir?
Analog/Sayısal çeviriciler ve PID modülleri kontrolör ile birlikte kullanılabiliyor mu?

Leave a Reply