PLC BELLEK DİZAYNI(MEMORY DİZAYNI)

BELLEK DİZAYNI(MEMORY DİZAYNI)
Memory, denetleyicideki kontrol plan veya programını saklamak için kullanılır.Memory’de saklanan bilgi, hangi girişe göre hangi çıkış işaretinin saklanacağıyla ilgilidir ve gerekli hafıza miktarını programın yapısı belirler.Memory bit olarak isimlendirilen özel bilgi parçacıklarını depolar.1 Byte=8 bit ve 1024 Byte=1K olup memory kapasitesinin miktarı bu birimlerde ifade edilir.
Bellek tipleri saklanan bilginin kaybolup kaybolmamasına bağlı olarak iki gurupta incelenir.
I.Grup; Belleği besleyen güç kaynağının enerjisinin kesilmesiyle birlikte ‘’bilginin kaybolmasıyla durumunda’’ hafıza silinmiş demektir.2. gurupta ise enerji kesilmekle birlikte saklanan bilgiler kaybedilmez.Ancak bu tip belleklerin içeriğinin değiştirilmesi için özel sisteme gereksinim vardır.

Leave a Reply