Yardımcı Röleli Asenkron motorun kesik sürekli çalışması

Üç fazlı asenkron motorun kesik sürekli çalışmasına ait kumanda şemasını çiziniz.
(Yardımcı Röleli Asenkron motorun kesik sürekli çalışması )

Read the rest of this entry »

Asenkron motorun kesik sürekli çalışmasına ait kumanda devre şeması

Üç fazlı Asenkron motorun kesik sürekli çalışmasına ait kumanda  devre şeması

Read the rest of this entry »

Kumanda Devre Şemalarında Tanıtma İşaretleri

Kumanda Devre Şemalarında Tanıtma İşaretleri
Kumanda devre şemaları çizilirken sembollerin dışında tanıtma işaretleri de kullanılır.
Devrede bulunan elemanları adlandırmak amacıyla kullanılan bu işaretler, belirli kurallar
içerisinde konulmaktadır. Şemalarda kullanılan işaretlerden bazıları Tablo 1.3’te verilmiştir.
Tabloya baktığımızda örneğin kontaktör C, M, N harfleri ile gösterilmektedir. TSE
normuna göre çizilen şemalarda kontaktörler C harfi ile gösterilir. Eğer devrede birden fazla
kontaktör varsa bu kez C1, C2, C3 gibi adlar alır. Amerikan sembolleri ile çizilen devrede
kontaktörler M veya A harfleri ile gösterilir. Devrede birden fazla kontaktör bulunması
halinde bu isimler N, B, C, D şeklinde olur. Devrede aşırı akım rölesi ve sigorta gibi
elemanlarda e1, e2, e2 harfleri ile gösterilir. Ayrıca devrenin özelliğine göre kontaktör ve
kontaklar DD (Düşük devir), YD (Yüksek devir), I (ileri), G (geri) şeklinde de gösterilebilir.
Kumanda devresi çiziminde devre elemanın yanına konulan harf işareti (M, e, TR, OL gibi )
aynı kontaktörün kontakları yanına da konulmalıdır. Eğer kontaklara ad verilmezse hangi
devre elemanına ait olduğunun belirlenmesi zorlaşır.

Read the rest of this entry »

Kumanda Devresinin Çizimi Nasıldır Resimli anlatım

Kumanda Devresinin Çizimi Nasıldır Resimli anlatım
Kumanda elemanlarının bulunduğu devredir. Şemaların çiziminde Resim 1.3’te
görüldüğü gibi devre elemanları sistem çalışmazken gösterilir.

Read the rest of this entry »

Güç Devresinin Çizimi

Güç Devresinin Çizimi
Güç devresi; otomatik kumanda devrelerinde motorun çektiği akımın geçtiği devredir.
Yani şebeke ile motor arasında motorun çektiği akım yolu şemasıdır. Enerji akışını gösteren
ana hatlarla ana devre elemanlarını gösterir. Bu nedenle burada kullanılan kontaklar ve diğer
devre elemanları kumanda edilen motorun çektiği akıma dayanacak şekilde seçilir.
Gerek kumanda devresi, gerekse güç devresi çiziminde kesişme durumlarına dikkat
edilmelidir. İki çizginin (iletkenin ) kesiştiği yerde elektriksel bağlantı (ek) varsa mutlaka
belirtilmelidir. Şekil 1.1’de ekli olarak ve ek yapılmadan kesişen iki çizginin gösterilişi
verilmiştir

Read the rest of this entry »

Kumanda ve Güç Devre Elemanları Sembolleri

Kumanda ve Güç Devre Elemanları Sembolleri
Farklı ülkelere ait kumanda ve güç devre eleman sembolleri Tablo 1.1 ve Tablo 1.2’de
gösterilmiştir

Read the rest of this entry »

GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇİZMEK

GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇİZMEK
Bir konuyu bilmen kadar bildiğin bu konuyu başkalarına anlatabilmen de çok büyük
önem taşır. Bazen söz ile bazen de yazı ile belirli bir elemanınçalışmasını ifade edebilirsin;
fakat sözün ve yazınınyetmediği yerlerde anlatmak istediklerini farklı şekilde de ifade etmek
durumunda kalabilirsin.

Read the rest of this entry »

Win CC Flexible 2007 Türkçe Kullanım Klavuzu

Win CC Flexible 2007 Türkçe

Kullanım Klavuzu


İndirmek İçin Tıklayın

İndirmek İçin Tıklayın
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………………………………………….. iii
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3

1. OPERATÖR PANELLERİ
………………………………………………………………………………….3
1.1. Operatör Paneli Tanımı…………………………………………………………………………………3
1.2. Operatör Panel Çeşitleri ………………………………………………………………………………..5
1.2.1. Push Button Paneller ………………………………………………………………………………6
1.2.2. Micro Paneller……………………………………………………………………………………….6
1.2.3. Mobil Paneller……………………………………………………………………………………….7
1.2.4. Paneller………………………………………………………………………………………………..7
1.2.5. Multi Paneller ……………………………………………………………………………………….8
1.2.6. Operatör Panelini Sisteme Bağlamak…………………………………………………………8
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….12
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………13
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 …………………………………………………………………………………..14

2. OPERATÖR PANELLERİNİ PROGRAMLAMA …………………………………………………14
2.1. Operatör Panelini Programlama Editörü …………………………………………………………14
2.1.1. Yeni Bir Proje Oluşturmak …………………………………………………………………….15
2.1.2. Çalışma Ekranı…………………………………………………………………………………….19
2.1.3. Proje Görünüşü ……………………………………………………………………………………20
2.1.4. Çalışma Alanı……………………………………………………………………………………..21
2.1.5. Alet Kutusu…………………………………………………………………………………………22
2.1.6. Properties……………………………………………………………………………………………24
2.1.7. Proje Oluşturmak …………………………………………………………………………………25
2.1.8. Ekran Ayarları
Yapmak…………………………………………………………………………25
2.1.9. Ekran İsmi Değiştirmek…………………………………………………………………………26
2.1.10. Operatör Panelinin PLC ile Bağlantısını Sağlamak …………………………………..27
2.1.11. Ekranda Dısplay Oluşturmak………………………………………………………………..28
2.1.12. Bar Grafiği………………………………………………………………………………………..31
2.1.13. Ekranda Yazı
Kullanmak……………………………………………………………………..32
2.1.14. Ekranda Buton Objesi Oluşturmak ………………………………………………………..33
2.1.15. Çok Konumlu Buton Objeleri……………………………………………………………….35
2.1.16. Animasyon………………………………………………………………………………………..35
2.1.17. Fonksiyon Tuşları……………………………………………………………………………….36
2.1.18. Görsel Şekil Tanımlama ………………………………………………………………………37
2.1.19. Verileri Grafiksel Olarak Görme (Trend Wiev)………………………………………..38
2.1.20. Birden Çok Sayfa Arasında Geçiş………………………………………………………….39
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….41
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 …………………………………………………………………………………..43

3. HATA MESAJLARINI HAZIRLAMA………………………………………………………………..43
3.1. Discrete Alarm…………………………………………………………………………………………..43
3.2. Analog Alarm ……………………………………………………………………………………………46
3.3. Alarm Mesajı
Penceresi Hazırlama………………………………………………………………..49
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….51
ÖĞRENME FAALİYETİ
-4 ………………………………………………………………………………….53

i

4. PROGRAMI OPERTÖR PANELİNE YÜKLEMEK………………………………………………53
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….56
MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….58
ÖNERİLEN KAYNAKLAR ………………………………………………………………………………….61
KAYNAKÇA ……………………………………………………………………………………………………..62

ii

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD 523EO0160
ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi
DAL/MESLEK Otomasyon Sistemleri
MODÜLÜN ADI Operatör Panelleri
MODÜLÜN TANIMI
Operatör panellerinin PLC de yüklü program ile
bağlantılı
olarak programlanmasını
anlatıldığı öğrenim
materyalidir.
SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL PLC Programlama Teknikleri modülünü tamamlamış
olmak.

Read the rest of this entry »

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile programlanması

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile  programlanması

A+B+B-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır.A ve B
silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı hafızalı impuls yönlendirme valfleridir.
İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle yapınız.

Read the rest of this entry »

WinCC/DataMonitor Web Edition V7.0 Nedir

WinCC/DataMonitor Web Edition V7.0 Nedir
Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portalı oluşlturma aracı WebCenter

Scada sayfalarının
izlenmesi için Process Screens, Excel ve pdf formatında raporlar alınması için Published Reports, WinCC proses ve
alarm arfliv aracı

Trends&Alarms ve WinCC aktuel değerleri, proses ve alarm arşliv verilerini kullanarak Excel ile analiz
ve rapor aracı Excel Workbooks’tan oluşlur