Optik Aktarıcılar (Opto-Coupler)

Optik Aktarıcılar (Opto-Coupler)
üç tipte (entegre devre şeklinde yapılmış) optik aktarıcı
görülmektedir. Bunlardan en çok kullanılanı LED ve FOTO TRANSİSTÖR kullanılan
tipidir.
Bir ışık gönderici ve bir ışık alıcıdan oluşan ortak devreye optik aktarıcı denir. Işık
gönderici olarak kızılötesi (IR) sahada çalışan veya görülebilir ışık veren LED’ler, ışık
algılama için ise foto diyot, foto transistör veya foto tristörler kullanılmaktadırlar.
Işık algılayıcı, ışık göndericinin gönderdiği ışığı alır ve böylelikle giriş ile çıkış
arasında optik bir aktarma gerçekleşmiş olur. Giriş akımındaki değişiklikler gönderilen ışık
şiddetinin değişmesine, algılanan ışığın değişmesine ve böylece çıkış akımının değişmesine
sebep olur.
Kullanım Yerleri ve Önemi
Bir sistemden bir başka sisteme geçişte sinyal seviyeleri aynı (Ör. 5 V— 5 V) ya da
sinyal seviyeleri farklı (Örn. 24 V — 5 V veya 5 V — 24 V) sistemleri birbirlerine optik
olarak bağlamada ve sinyal aktarmada kullanılırlar.
Ayrıca, hassas ve pahalı bir elektronik devreden (PC, Mikro İşlemci, PLC gibi), yüksek güç
ve voltajla çalışan güç ünitelerine sinyal aktarmada kullanılırlar. Sistemlerin birbirleri ile
hiçbir iletken bağlantısı olmaksızın, optik olarak (10 Mhz’ e kadar hızlılıkta) sinyal
aktarılması sayesinde hassas ve pahalı olan sistem, güç ünitesinde doğabilecek olan arıza ve
tehlikelerden otomatik olarak korunmuş olur.
Ayrıca optik aktarıcıların çatal tipleri mevcuttur.
Bu tip optik aktarıcılarla motorların devir sayıları
ölçülebilmektedir. Örneğin; motor miline bir disk
takılır ve bu disk üzerine bir delik delinir. Böylece foto
transistör her turda bir kere LED’ in gönderdiği ışığı
alarak pals yaratır ve bu palslar ile devir sayacı sürülür.

Leave a Reply