Operatör panellerinin genel anlamda görevi

Bilgisayar tabanlı kontrol sistemlerinin kullanımı oldukça yaygınlaştı. Bu sistemin
kullanım alanının artmasıyla beraber farklı ara yüzlere de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ara
yüzlerin kullanım amaçları programın bazı aşamalarında çevrime dışardan da verilerin
girilmesi ya da sistemin bazı aşamalarında verilerin diğer kullanıcılar tarafından da izlenmesi
gereğidir. Operatör panellerinin genel anlamda görevi budur.
PLC programı ile haberleşebilen ve kullanımı kolay olan operatör paneli ya da HMI
(human machine ınterface) artık isteğe bağlı olmaktan çıkmış ve kullanımı zorunlu hale
gelmiştir. Operatör panelleri konusunda ise
farklı ölçekteki PLC ve benzeri sistemler için uygun olan panelini seçmeyi, gerekli
haberleşme ve elektrik bağlantılarını yapmayı ve programlamayı bilmeniz gerekmektedir

Leave a Reply