Operatör Panelini Programlama Editörü Kullanımı

Operatör Panelini Programlama Editörü Kullanımı
Sistem için uygun operatör paneli seçildikten sonra, seçilen panele uygun
programlama dili belirlenir. Üretici firmalar operatör panelleri için kullanılması gereken
programı tavsiye ederler. Bu aşamada yapılması gereken tavsiye edilen programlama dilleri
içinden bizim sistemimiz için en uygun olanı seçmektir.
Aşağıdaki şekilde bu amaçla hazırlanmış seçenekler gösterilmiştir.


Şekil 2.1: Operatör panellerine uygulanacak farklı programlama versiyonları
Sisteminiz için uygun olan dili ya da dilin versiyonunu seçtikten sonra programlamaya
geçebilirsiniz. Seçtiğiniz programda sizi tercihlerinize göre yönlendirecek esneklikte
tasarlanmıştır. Operatörünüzü programlamak için kullanacağınız PC’nin, seçtiğiniz programa
uygun donanımda ve özelliklerde olmasına dikkat ediniz.
Kitabımızda kullanılacak dil WIN CC flexible için önerimiz pentıum IV ve 512 MB
RAM’dir.
Operatör panelinin işlevi PLC ile kullanıcı arasındaki haberleşmeyi bizim
belirlediğimiz sınırlar içinde sağlamaktır. Panel programlamaya başlamadan önce şu
soruların cevapları verilmelidir:
Ø PLC’de yüklü olan programın hangi aşamalarının operatör tarafından izlenmesi
öngörülmüştür?
Ø Operatör panelini kullanan teknik eleman gerektiğinde hangi verilere müdahele
edebilmelidir?
Ø Kaç tane operatör paneli kullanılacaktır?
Ø Operatör paneli ya da panelleri hangi PLC ile haberleşecek?
Ø Kullanılacak PLC’ya da PLC’lerin modeli ve mimarisi nedir?
Alınan cevaplara göre, operatör panelinin modeli ve adedi belirlendikten sonra
programlamaya geçebilirsiniz.
WIN CC flexible kurulduktan sonra bilgisayar yeniden başaltılmalıdır. Ekranda başlat
menüsünden programı seçiniz.

Yeni Bir Proje Oluşturmak

Şekil 2.3: Program oluşturma sihirbazı
Program oluşturma sihirbazının sunduğu seçenekler sırasıyla
Ø En son oluşturulan projeyi düzenleme
Ø Eski proje açmak
Ø Yeni proje oluşturma sihirbazı (create a new projekt with the proje wızard)
Ø Boş proje oluşturmak
Ø Pro Tool ile oluşturulan projeyi açmak. Yeni proje oluşturma sihirbazını
mausun sol tuşu ile çift tıklayınız.

Şekil 2.4: PLC cihazı tipi seçimi
Kullanılacak PLC ve seçilecek mimariye uygun seçeneği bu aşamada belirleyiniz.
Projenize uygun seçenek sizi haberleşme ve teknik detaylar konusunda yönlendirecektir.

Örneğin dağınık mimari ile oluşturulmuş bir sistem için uygun seçenek “Distributed
operatıon” seçeneğidir. Sadece bir PLC ile haberleşen bir operatör paneli için “Small
machine” seçeneğini çift tıklayınız.

Şekil 2.5: Operatör paneli seçim menüsü
Operatör paneli seçim menüsünden kullanacağınız paneli seçiniz. Aynı menü sizi
kullanacağınız haberleşme ve PLC modeli seçiminde de yönlendirecektir. Micro panel
dışındaki tüm modeller farklı markaların PLC cihazlarıylada haberleşebilir. Bu kitapta örnek
uygulamalar için OP 177B ve PLC cihazı olarak Siemens S7 200 haberleşme için IF 1B
kullanılacaktır. Uygulamalar bölümünde farklı seçeneklerde tercih edilecek.
Projenizin isimlendirilmesini ve gerekli kısa bilgileri yazınız. Bu aşamadan sonra
kullanılacak ekranların genel yapısını belirleyen menüye geçiniz.

Şekil 2.6: Kalıp ( template) ekran hazırlama menüsü
Bu menü sayfasındaki seçenekleri tüm ekran sayfalarına uygulayabilirsiniz. Şirket
logosu, tarih, ekran ismi gibi ekranda görülmesi istenilen detaylar menüden seçilir. Alarm
penceresi ve ekranın görsel düzünlemesini yapabilirsiniz. Gerek görülen sayfalarda bu
yapılandırma daha sonrada iptal edilebilir.

Şekil 2.7: Operatör panelinde kullanılacak sayfa seçim şablonu
Operatör panelinde kullanılacak ekran sayısını belirleyiniz. Örnek uygulama için
ekran sayısı 3 olarak seçilecektir. Bu aşamada seçilen ekran sayısı daha sonra çalışma
ekranında da değiştirilebilir.

Şekil 2.8: Sayfa özelliği seçim tablosu
Ekranda kullanılacak dil özelliği, runtıme çalışma ve online/offline çalışma özellikleri
seçildikten sonra finish butonunu çift tıklayıp çalışma sayfasına geçiniz. Geçiş sırasında
program ayarlanan özelliklere göre yeni proje oluşturmak için bir süre bekletilir. Ardından
çalışma ekranı açılır.

Leave a Reply