Mikro Şalterli Basınç Algılayıcılari

Mikro Şalterli Basınç Algılayıcılari
Basınçlı hava sistemlerinde deponun basınç ayarı basınç anahtarlarıyla yapılır. Basınç
anahtarları, kompresördeki hava basıncını belli değerler arasında sabit tutar. Depodaki hava
basıncı ayarlanan değerin alt
sınırından aşağıda ise basınç
anahtarı kontaklarını kapatarak
elektrik motorunu çalıştırır. Motor
piston aracılığıyla depoya hava
basarak basıncın yükselmesini
sağlar. Bir süre sonra depodaki
hava basıncı ayarlanan değerin üst
sınırına geldiğinde ise basınç
anahtarı kontağını açarak motoru
devreden çıkarır. Böylece depodaki
basınç, ayarlanan iki basınç değeri
arasında sabit tutulmuş olur.
Mekanik yapılı basınç anahtarının çalışma ilkesi şöyledir: Basınç anahtarı, basıncın
denetleneceği yere F borusuyla bağlanır. F borusundan anahtara gelen basınçlı hava E
diyaframını yukarı doğru iter. D çubuğu bir mafsal etrafında dönerek kapalı kontağı açar. H
yayı ise D çubuğunu diyaframa doğru bastırır. Yayın baskı kuvveti G somunuyla ayarlanır.
Yay sıkıştırılırsa D çubuğunun yukarı doğru itilmesi zorlanır. Yani bu çubuk daha yüksek bir
hava basıncıyla yukarı doğru itilebilir.
Basınç anahtarının üst basıncı yani durdurma basıncı G somunuyla ayarlanır. G
somunu aşağıya doğru indirildikçe durdurma basıncı büyür. G somunu yukarı doğru
çıkarıldıkça durdurma basıncı küçülür.

Leave a Reply