Micro Paneller

Micro Paneller
Küçük ölçekli makine ve tesislerin izlenmesinde kullanılan operatör panelleridir. Text
panel ya da touch panel olarak üretilmektedir. Yapısı karmaşık olmayan PLC’lerle beraber kullanılır. Haberleşme protokolü olarak sadece MPI (multıpoınt ınterface) kullanılabilir.
Sadece kendi markasıyla beraber kullanılabilir.


Şekil 1.6: Mikro panel

Leave a Reply