Manyetik Temassız Algılayıcılar

Manyetik Temassız Algılayıcılar
Bu tip algılayıcıların temel fonksiyon elemanları; manyetik alanı algılamaya yardımcı
olan „Hall-Jeneratörü“ ve „Manyetik Alan Plakası“ dır.
Hall-Jeneratörü Yapısı ve Çalışması
Hall-Jeneratörünün çalışma prensibi Lorentz kanununa dayanır. (Lorentz kanunu;
hareket halindeki yük taşıyıcıları manyetik alana maruz kaldıklarında yönlerinden saparlar.)
Manyetik alan olmadığında yarı iletken plakanın (İndiyum-Arsenik veya İndiyum-Antimon)
içerisindeki yük taşıyıcıları her bölgede aynı yoğunluktadırlar. Böylece herhangi bir gerilim
oluşamaz. Plakaya dışarıdan manyetik alan etki ettiğinde yük taşıyıcıları yörüngelerinden
saparlar. Bu durumda yan kontaklardan birinde yük taşıyıcı fazlalığı, diğerinde yük taşıyıcı
azlığı meydana gelir. Yani bu bir potansiyel farkıdır ve “Hall“ gerilimi olarak adlandırılır.
Manyetik alana bağlı olarak oluşan bu gerilimin büyüklüğü; yük taşıyıcılarının hareketliliği
ile yoğunluklarına (RH), kumanda akımına (IS), manyetik alan yoğunluğuna (B) ve yarı
iletken plakanın kalınlığına (d) bağlıdır.

Manyetik Alan Plakası Yapısı ve Çalışması

Manyetik alan plakası üzerine yarı iletken tabaka (InSb=İndiyum-Antimon) sürülmüş,
dikdörtgen şeklinde seramik bir taşıyıcı plakadan oluşur ve bu yarı iletkenin içinde çok
küçük aralıklarla metal şeritler bulunur. Bu metal şeritler akım yönüne dik olarak
bulunduklarından akım geçişini engellemezler. Dış manyetik alan olduğunda Lorentz
kuvveti yük taşıyıcılarını saptırarak yollarını uzatır. Bu akıma karşı zorluk ve plakanın
direncinin artması demektir. Bu direnç manyetik alan kuvvetine bağlı olarak değişir. Bu
değişim bir dirençle seri bağlanarak veya köprü devrede kullanılarak gerilime çevrilebilir.
Manyetik alan plakalarının dirençleri 1W ile 1000W arasındadır. Manyetik alan plakaları
büyük ölçüde ısıya bağımlıdırlar. Bu yüzden içinden geçen akımın ısı yaratmamasına ve
bulundukları çevrede aşırı ısıya maruz kalmamalarına dikkat edilmelidir.

Leave a Reply