Kumanda Devre Şemalarında Tanıtma İşaretleri

Kumanda Devre Şemalarında Tanıtma İşaretleri
Kumanda devre şemaları çizilirken sembollerin dışında tanıtma işaretleri de kullanılır.
Devrede bulunan elemanları adlandırmak amacıyla kullanılan bu işaretler, belirli kurallar
içerisinde konulmaktadır. Şemalarda kullanılan işaretlerden bazıları Tablo 1.3’te verilmiştir.
Tabloya baktığımızda örneğin kontaktör C, M, N harfleri ile gösterilmektedir. TSE
normuna göre çizilen şemalarda kontaktörler C harfi ile gösterilir. Eğer devrede birden fazla
kontaktör varsa bu kez C1, C2, C3 gibi adlar alır. Amerikan sembolleri ile çizilen devrede
kontaktörler M veya A harfleri ile gösterilir. Devrede birden fazla kontaktör bulunması
halinde bu isimler N, B, C, D şeklinde olur. Devrede aşırı akım rölesi ve sigorta gibi
elemanlarda e1, e2, e2 harfleri ile gösterilir. Ayrıca devrenin özelliğine göre kontaktör ve
kontaklar DD (Düşük devir), YD (Yüksek devir), I (ileri), G (geri) şeklinde de gösterilebilir.
Kumanda devresi çiziminde devre elemanın yanına konulan harf işareti (M, e, TR, OL gibi )
aynı kontaktörün kontakları yanına da konulmalıdır. Eğer kontaklara ad verilmezse hangi
devre elemanına ait olduğunun belirlenmesi zorlaşır.

2010-01-17_212927

Tablo 1.3: Şemalarda kullanılan tanıtma işaretleri

Leave a Reply