Kontaktörler

Kontaktörler
Kontaktörler; elektrik devrelerinin bağlantı işlemlerinde, bütün motor
kumandalarında, ışık, kuvvet, sinyalizasyon ve bunlar gibi doğru ve alternatif akımda çalışan
bütün tesislerde devrenin açılıp kapanmasını temin eden elektromanyetik şalterlerdir.
Kontaktörlerin en önemli kullanılış alanı doğru ve alternatif akım devrelerinin kumanda
edilmesidir. Kontaktörler vasıtasıyla her güçteki motorlara yol verme devir, sayısı kontrolü
gibi işler kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Leave a Reply