Kalıcı Tip Şalterle

Kalıcı Tip Şalterler
Kalıcı tip şalterler
yeni bir komut gelinceye
kadar en son halini
korurlar. Genellikle
kumanda sistemlerinin
ana girişlerinde kullanılır.
Örnek olarak lamba
anahtarları ve pako
şalterler verilebilir ve
S S

Leave a Reply