İNVERTER nedir

İNVERTER nedir
Son zamanlarda geliştirilen elektrikli ev aletlerinde, sistemin verimliliği açısından
inverter denilen cihaz sıkça kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise motorun hızını istenilen
değerde ayarlayabiliyor olmasıdır. Örneğin çoğu klimada inverter mevcuttur. Klimalarda güç
elemanı olarak motor kullanılır. Klimanın çalışma sıcaklığı istenilen sıcaklık değerine
ayarlandığında ortam sıcaklığı bu değerde sabit tutulmalıdır. Eğer klima sisteminin çalışması
Açma – Kapama esasına göre çalışacaksa (Bunun anlamı, klima tam güçte çalışacak ya da
hiç çalışmayacaktır.) aşağıdaki problem ortaya çıkacaktır.
Eğer klima motorunun hızı ortam sıcaklığı ile orantılı olarak değiştirilecek olursa
ayarlanan sıcaklık değeri her zaman sabit kalacaktır.
İnverter, bir motorun hızının kontrolünü serbestçe, sürekli ve randımanlı olarak
değiştiren bir cihaz olarak tanımlanabilir.
Endüstriyel inverter örneğinde, kontroldeki hedefimiz sonsuz döngülü indüksiyon
motorudur (3 Fazlı). Bu konu indüksiyon motorunda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Leave a Reply