inverter kavramı nedir

Bir motorun dönüş hızı, bu motoru besleyen güç kaynağının frekansı ve bu motordaki
kutup sayısına bağlıdır. Motordaki kutup sayısı donanımla ilişkili olduğundan dolayı
değiştirilmesi, sökülüp çıkartılması oldukça zordur. Öte yandan eğer şebekeden gelen
elektriğin frekansı değiştirilirse motorun dönüş hızı da istenilen oranda ayarlanmış olacaktır.
Güç üreten santrallerdeki elektriğin frekansı 50Hz’dir.
İnverter, istenilen frekansı elde etmek için kullanılan bir aygıttır. Aşağıdaki
hesaplamaya dikkatle bakmak gerekir.
Şekil 1.3: İnverter ve indüksiyon motoru
Eş zamanlı dönme hızı: (N0)
Kutup Sayısı: (P) Bu motorun üzerindeki mekanizmadan öğrenilebilir.
Kayma: (S) Normalde bu kayma seçilen dönüş hızına göre 0.003 ile 0.005
arasındadır.

Leave a Reply