İndüktif Temassız Algılayıcılar

İndüktif Temassız Algılayıcılar
Algılayıcı içerisinde bulunan osilatör elektromanyetik değişken bir alan üretir ve bu
alan algılayıcının aktif yüzeyinden çıkarak ön tarafına yayılır. Elektriksel iletken olan bir
nesne (metal) algılayıcıya yaklaştırılırsa, elektromanyetik değişken bir alana girdiği için
üzerinde gerilim indüklenerek içersinde fuko akımları oluşur. Böylece osilatör daha çok
akım çeker ve amplitüd (gerilim seviyesi) düşer. Amplitüdün düşmesi bir komparator
(karşılaştırıcı) tarafından değerlendirilerek çıkış katına sinyal gönderilir. Çıkış katında
anahtarlama işlemi yapılarak algılayıcı çıkış sinyali elde edilir. Algılayıcının önünde
herhangi bir metal nesne olmadığı sürece bu amplitüd aynı seviyede kalır ve komparator
reaksiyon göstermediği için çıkış sinyali alınmaz.

Leave a Reply