Hazırlanan programın PLC’ye yüklenmesi

Programı PLC’ye Yüklemek
Hazırlanan programın PLC’ye yüklenmesi için File (Dosya) menüsünden Download
(Yükle) komutu işaretlenir veya araç çubuğundan butonuna basılır.
Bu işlem yapıldığında ekrana
yandaki iletişim penceresi gelir. Bu
penceredeki Download butonuna tekrar
basılarak program PLC’ye yüklenir.
Eğer PLC RUN konumundaysa bir
diyalog penceresi görünecek ve PLC’yi
STOP durumuna geçirip geçirmemeyi
soracaktır. Bu diyalog kutusu Yes (Evet)
butonuna basılarak onaylanmalıdır.

2009-10-26_230836

Leave a Reply