Hall-Jeneratörü ve Manyetik Alan Plakalarının Kullanıldıkları Yerler

Hall-Jeneratörü ve Manyetik Alan Plakalarının Kullanıldıkları Yerler
o Manyetik alan
yoğunluğunun
ölçülmesinde
o Manyetik alan tespitinde
o Sıva ve toprak altı iletken
hatlarının tespitinde
o Algılayıcı olarak
otomasyon tekniğinde
o Örnek olarak silindir
pozisyonlarının
tespitinde kullanılır.

Manyetik alana sahip bir nesne algılayıcıya yaklaştığında, Hall-Jeneratörü (veya
manyetik alan plakası) sayesinde algılama gerçekleşir. Müteakip elektronik devrede uygun
yükseklikte gerilim seviyesine çevrilir ve bu seviye bir komparator (karşılaştırıcı) tarafından
değerlendirilerek çıkış katına sinyal gönderilir. Çıkış katında anahtarlama işlemi yapılarak,
algılayıcı çıkış sinyali elde edilir. Ayrıca çıkış katında kısa devre ve aşırı akımdan koruma
düzeni bulunmaktadır.

Leave a Reply