GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇİZMEK

GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇİZMEK
Bir konuyu bilmen kadar bildiğin bu konuyu başkalarına anlatabilmen de çok büyük
önem taşır. Bazen söz ile bazen de yazı ile belirli bir elemanınçalışmasını ifade edebilirsin;
fakat sözün ve yazınınyetmediği yerlerde anlatmak istediklerini farklı şekilde de ifade etmek
durumunda kalabilirsin.

2010-01-17_211842

Bunun tek yolu da sözcükleri karekterize etmen, yani Resim 1,1’de de görüldüğü gibi
sembolleştirmendir. İşte, güç ve kumanda devrelerinin çiziminde de öncelikle bilinmesi
gereken sembollerdir.
Gösterim şekilleri farklı da olsa sembollerin anlattığı devre elemanının çalışma şekli
değişmez. Önemli olan, ortak anlaşılabilir olan sembollerin kullanılmasıdır. İnsanlar tarih
boyunca anlatmak istediklerini belirli sembollerle karakterize etmişler ve anlaşmanın bir
yolunu bulmuşlardır. Kumanda ve güç devrelerinde de anlatılmak istenen şeyin kısa ve öz
olarak anlaşılır bir şekilde yapılmasının da en kolay yolu semboller ile ifade edilmesidir.

Leave a Reply