Güç Devresinin Çizimi

Güç Devresinin Çizimi
Güç devresi; otomatik kumanda devrelerinde motorun çektiği akımın geçtiği devredir.
Yani şebeke ile motor arasında motorun çektiği akım yolu şemasıdır. Enerji akışını gösteren
ana hatlarla ana devre elemanlarını gösterir. Bu nedenle burada kullanılan kontaklar ve diğer
devre elemanları kumanda edilen motorun çektiği akıma dayanacak şekilde seçilir.
Gerek kumanda devresi, gerekse güç devresi çiziminde kesişme durumlarına dikkat
edilmelidir. İki çizginin (iletkenin ) kesiştiği yerde elektriksel bağlantı (ek) varsa mutlaka
belirtilmelidir. Şekil 1.1’de ekli olarak ve ek yapılmadan kesişen iki çizginin gösterilişi
verilmiştir

2010-01-17_212306

Şekil 1.1: İletken ek bağlantılarının şemalarda gösterilmesi a) Ekli olarak b) Ek olmadan
Şekil 1.2’de görüldüğü gibi Amerikan ve TSE normunda güç devresi dikey olarak
çizilir ve şema çiziminde enerji girişinden başlanarak sigorta, kontaktörün kontakları, aşırı
akım rölesi ve motor şeklinde tanımlanır.
Güç devresi çiziminde kullanacağım elemanları tespit etmek için motorun gücü, hangi
şartlarda çalışacağı, ne tür motor koruma elemanları kullanacağımı belirledikten sonra devre
elemanlarını (Resim 1.2’de görüldüğü gibi ) doğru sırayla yukarıdan aşağıya doğru
yerleştirip uygun bağlantı şeklini çizmeliyim.
Çizimimi şebeke fazlarından ( L1 – L2 – L3 ) sigorta kontakları girişine, sigorta kontağı
çıkışından ( e2 ) ilgili kontaktörün güç kontaklarına ( M ) , güç kontaklarından aşırı akım
rölesi kontaklarına ( e1 ) ve son olarak da motorumun giriş uçlarına ( U – V – W )
bağlayarak tamamlamış olurum.

2010-01-17_212348

2010-01-17_212414

Leave a Reply