Gruplara Ayırma (Kaskad) Yönteminin Özellikleri

PLC ile Pnomatik sistemlerde Gruplara Ayırma (Kaskad) Yönteminin Özellikleri
Silindirler hareket sıralarına göre gruplara ayrılırlar. Gruplara ayırırken bir grup
içerisinde aynı silindirin iki hareketinin olmamasına dikkat edilmelidir. Kumanda zincirinde
sürekli olarak sadece bir grup aktiftir. Bir çalışma grubu ‘set’ yapıldığında, ondan önceki
grup ‘reset’ yapılmalıdır. Her grup, bir yardımcı (ayırıcı) röle ile kumanda edilir. Sistemdeki
hat sayısı, grup sayısına eşittir. Çalışma denkleminden yardımcı röle sayısı tespit edilir.

2010-06-27_221815

Kaskad Çözüm Planı
Çözüm planları, oluşturulan gruplar dikkate alınarak çıkartılır. Planda sistemin
başlangıç şartları, bir grubun çalışmasından, diğer bir gruba ait çalışmaya geçişi sağlayan
temassız algılayıcılar( ilgili grubun çalışmasını sona erdiren ve bir sonraki grubu çalıştıran
sinyal verici elemanlar) ,kullanılacak yardımcı röleler ve selenoid valflerin durumları
gösterilir. Bu planın oluşturulması programın yazımında kolaylık sağlayacaktır.

Leave a Reply