Giriş Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantıları Nasıldır

Giriş Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantıları Nasıldır
Bir otomasyon sisteminden sinyaller PLC’ye algılayıcılar yardımı ile iletilir. Bu
algılayıcılar anahtar buton indüktif, kapasitif, manyetik vb. temassız algılayıcılar ve analog
sinyal vericiler olabilir.


Aşağıdaki Şekil 3.1’de sahadan gelen sinyallerin PLC’ye iletilmesi görülmektedir.

2009-10-27_145928

Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantılarının Çizimi
Sahadan gelen sinyaller işlendikten sonra PLC’nin çıkışına gelir. Çıkışa gelen bu
sinyaller çıkış elemanları vasıtasıyla iş elemanlarına gönderilir. Çıkış elemanlarını röle,
kontaktör, valf, lamba ve analog çıkış elemanları olarak sayabiliriz.
Aşağıdaki Şekil 3.1’ de PLC’nin çıkışından alınan sinyallerin çıkış elemanlarına bağlantısı
görülmektedir.

2009-10-27_150031

Leave a Reply