Eeprom Bellek plc de ne işe yarar

Eeprom(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
Eeprom hafıza tipi ise Eprom hafızada olduğu gibi enerjinin kesilmesi durumunda bile eldeki bilgiler kaybolmaz.Yazma ve silme işlemlerinde özel araçlar gerekmez.PLC’ye monte edilen Eeprom veya Eprom hafızalar kasetiçinde depolanmış bulunan programa göre çalışacaktır.Buna göre Rom kaset değiştirilerek istenilen kaset çalıştırılabilir.
Veri tablosu; giriş ve çıkış durumları, zamanlayıcı ve sayıcı değerleri ve veri depoları gibi bilgileri içeren, programı dışa taşımak için gerekli bilgileri depolar.Tablonun içeriği durum verisi ve sayılar olmak üzere ikiye ayrılır.0 ve 1 durumları bit yerlerine kaydedilen bilginin On/Off durumudur.Veri tablosu üç guruba ayrılır.Giriş görüntü tablosu; Bu birim giriş arabirim devrelerine irtibatlanan dijital girişlerin durumunu saklar:Girişin On/Off durumuna göre girişin bu birimdeki değeri 0 veya 1 olarak saklanır.
Çıkış Görüntü Belleği; Output arabirimine bağlı olan cihazların dijital olarak konumunu kontrol eden bitlerin bir dizisidir.Çıkış birimlerin lojik durumları bu bellekte saklanır ve lojik seviyeli bellekten alınarak çıkış birimine transfer edilir

Leave a Reply