Delta PLC de MAKROLAR Nasıl Oluşturulur

MAKROLAR
DOP HMI’da karışık hesaplamalar makrolar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca haberleşme
Makroları ile COM port üzerinden farklı sistemlere bağlantı kurulabilir.
* View Full Screen yapılarak o sayfa ile ilgili makrolar görünebilir.
* View I/O Screen den butonlarda ayarlanan makrolar, ekran ile ilgili makrolar ve nesnelerin

RESİMLİ ANLATIM
İlgili Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın

Şifresi: www.plcnedir.com


yazma ve okuma adresleri görüntülenir.
* View Cross Reference Table’dan DOP programında seçilen herhangi bir nesnenin yazma, okuma
ve tetikleme adresi programın başka nerelerinde nesne olarak ve makro olarak kullanıldığı listelenir.
Bu sayede aynı datayı yanlışlıkla 2 kere kullanılması engellenir.
2
*Screen Screen Open Macro : Sayfa ilk açıldığı anda 1 kere çalışır.
*Screen Screen Close Macro : Sayfa kapandığı zaman 1 kere çalışır.
*Screen Screen Cycle Macro : Sayfa açık olduğu sürece
*ScreenScreen Properties de ayarlanan sürede bir sürekli çalışan makro. (100 ms – 5 sn). Bu
makrolar sağ taraftaki property penceresinden de ayarlanabilir.
*Tools Offline Simulation ile PLC ye bağlanılmadan ekran dataları kullanılarak çalışması test
edilebilir.
* Options Sub macro ile alt makrolar ayarlanır ve diğer makrolardan çağırılırlar.
* Options Initial macro ile HMI’ya ilk enerji geldiği zaman sadece 1 kere çalışacak olan makro
ayarlanır.
* Options Background macro Program çalışırken arkaplanda sürekli çalışacak olan makro
ayarlamır.
* Options Clock Macro ile ayarlanan clock macro delay süresinde bir çalışan makro ayarlanır.
3
1- Edit On/Off Macro Bir buton basılıp write adreste yazılı olan
bit datası ON olduğu zaman ve OFF olduğu zaman çalışan
makrolardır. Buton nesneleri oluşturulduktan sonra makrolar
ayarlanır. Butonun write adrress de yazan bit datası harici olarak
veya makro ile ON yapılrsa Buton ON/OFF makrolar çalışmaz. Bu
makrolar sadece buton basıldığı zaman çalışırlar.
2- Before Execute Macro Bu butona basıldığı zaman ilk önce
tanımlanan makro gerçekleşir ardından buton işlevini yapar. Eğer
write addressteki data butondan değilde başka bir yerden (harici
veya makrodan) aktif edilirse makro çalışmaz.
3- After Execute Macro Bu butona basıldığı zaman ilk önce
buton işlevini yapar ardından tanımlanan makro gerçekleşir. Eğer
write addressteki data butondan değilde başka bir yerden (harici
veya makrodan) aktif edilirse makro çalışmaz.
Makro Çeşitleri
DELTA DOP Serisi HMI’lar 4 gruba ayrılmış 11 çeşir makro sunar. Bunlar;
1-Element ON/OFF Makro Buton elementi (Pushbuton, kalıcı…vb) tüm bit datası içeren
elementlerde kullanılır.
2-Before/After execute Makro Sayısal/Karakter girişi gibi tüm elementlerde kullanılır ayrıca SYS
butonunuda içeren tün buton elementlerindede kullanılır.
3-Screen Open / Close / Cycle Makro Çalışma sırasında sayfayı ele alır. Her bir sayfanın makrosu
diğerlerinden bağımsızdır.
4-Initial / Background / Clock / Submacro Çalışma esnasında programı esas alır. Her bir programın
makroları diğerlerinden bağımsızdır.
Makroların Çalışma Şekli ve Sıralaması
 Bankground Macro HMI programı çalışırken arka planda her zaman çalışan makrodur. Makro son
satırı işledikten sonra tekrar ilk satıra dönerek çalışmasına devam eder. Aynı anda başka makroların
çalışması (Ör: Screen cycle Makro, clock makro) backgroung makronun çalışmasını etkilemez. Mesela
1 sayfada 25 tane nesne oluşturulmuş olsun ve aynı zamanda 3 satırlık backgroung makro çalışıyor
olsun. Bu durumda HMI önce 25 nesnenin durumunu okur ardından background makro ilk satırını
okur daha sonra 25 nesnenin durumunu tekrar okur ardından backgroung makro 2. Satırını okur.
Kısaca HMI Backgroung makronun her satırını okumadan önce mevcut sayfadaki nesnelerin
durumunu okur ardından background makro satırını okur. HMI okuma sırası aşağıdaki gibidir.
Ekran üzerindeki 25 nesneyi oku
Background makro 1. Satır oku
Ekran üzerindeki 25 nesneyi oku
Background makro 2. Satır oku
Ekran üzerindeki 25 nesneyi oku
Background makro 3. Satır oku
Her bir makroda yazılabilecek maksimum satır sayısı 512 ve 1 satırda kullanılabilecek maksimum
word 128 dir. Maksimum 512 sub-makro oluşturulabilir. Kullanıcılar makroları alt makrolar ile
yorumlayabilir. Bu sayede makro programın daha kısa ve etkili olması sağlanır. Alt makro çağırmak
için kullanılan komut CALL n’dir. N değeri alt makro numarasıdır. (N= 1-512 arası)
4
 Programda her zaman çalışan sadece 1 tane clock makro vardır. Ve bu clock makronun son satırı
işlendikten sonra tekrar ilk satırı işlemeye başlaması için gereken zaman Configuration Standart
penceresinden ayarlanır.
 Sub makrolar subroutine çalışmaya benzer. Aynı makro satırlarının sürekli kullanılması gereken
durumlarda bu satırlar sadece sub-makro içine yazılır ve ana makro programdan bu sub-makro CALL
komutu ile çağırılır. Bu sayede kullanıcının etkili program yapması sağlanır. Değişiklik yapılması
gerekiyorsa sadece sub-makro içinden değişiklik yapılması yeterli olur. Ayrıca sub-makroya isim
verilerek içeriğinin hatırlanması kolaylaştırılır.
* Kullanıcılar menüden hangi makroda çalışacağını belirledikten sonra WIZARD butonuna bastığında
Macro command pop-up penceresi açılır. Buradan Command butonuna basarak istediği makro
komutunu seçebilir. Kullancılar isterse makro command pop-up penceresini açmadan makro
komutlarını satırlara text olarakta girebilirler.
Makro penceresindeki butonların kullanımı ;
IMPORT : Daha önce kaydedilmiş makro programı açıp getitmek için kullanılır.
EXPORT : Mevcut makro programı kaydetmek için kullanılır.
UPDATE : Makro penceresinde yapılan değişiklikleri güncellemek için kullanılır.
Eğer güncelleme yapılmadan makro penceresinden çıkılırsa program kullanıcıdan
güncelleme onayı ister.
CUT : Makro penceresinde seçili olan satır(lar)ı başka bir yere yapıştırmak
için keser.
Makro programı yapılırken komutların doğru kullanıldığına emin olunmalıdır. (Özellikle loop (döngü)
programları kullanılırken). Eğer kullanıcı makro programında sonsuz döngü oluşturursa (makro hiçbir
zaman sona ermez ) veya bazı koşullar gerçekleşmeden makronun çalışmayacağı programlar yazılır ise
HMI anormal olarak çalışmaya başlar. Onun için kullanıcılar makro komutlarını simülasyon kullanarak
test etmeli ve makro komutlarının tamamlanması sonucunda HMI nın çalışmasını test etmelidir.
5
COPY : Makro penceresinde seçili olan satırları başka bir yere yapıştırmak
için kopyalar.
PASTE : CUT, COPY komutları ile seçilmiş satırları aynı program içinde (farklı
makro pencereside olabilir) istenilen satırlara yapıştırır.
SYNTAX CHECK : Makro penceresinde tüm saturlarda yazılan komutları kontrol eder.
Eğer yanlış yazılmış bir satır varsa kullanıcının hangi satırda yanlış yaptığını gösterir
WIZARD : Makro programını oluşturacak komutları yazmak için Macro
command penceresini açar.
UP : Bir üst makro satırına geçmek için kullanılır.
DOWN : Bir alt makro satırına geçmek için kullanılır.
UPDATE: Mevcut makro satırını güncellemek için
kullanılır.
INSERT : Makro yazmak için araya satır açmada
kullanılır.
DELETE : Mevcut Makro satırını silmek için kullanılır.
COMMENT: Makro satırına açıklama yazmak için
kullanılır. Satırın başına # işareti gelir. Bu satır HMI
tarafından işlenmez. Sadece açıklama amaçlı kullanılır.
Programda yazılımın bir komut satırını geçici olarak
iptal etmek içinde kullanılabilir.
Kullanıcılar makro satırına makro komutlarını direkt girebildiği gibi isterse COMMAND butonunu
kullanarak ta makro komutlarını girebilirler.
Makrolarda Data Çeşitleri
WORD : 16 bit data (b15-b0), 2 byte, Hex 0000-FFFF sayısına karşılık gelir
DWORD, DW : 32 bit data (b31 – b0), 2 word, Hex 00000000 – FFFFFFFF sayısına karşılık gelir
BYTE : 8 bit data (b7 – b0), 2 nibblei Hex 00 – FF sayısına karşılık gelir
SIGNED : İşaretli sayı. Pozitif sayıların önüne (+), negatif sayıların önüne ise (-) gelir.
 Eğer makro komutundan sonra DW varsa bu komutun 32-bit data olduğunu DW yok ise 16-bit
data olduğunu gösterir. Eğer kullanıcı DW aktif ettiyse 2 data kullanıyor demektir. Ör: komutta $0
kullanıyorsa komut $0 ve $1 beraber kullanır.
Aynı program içinde farklı makrolar dahi olsa tüm makro satırları birbirine kopyalanıp Yapıştırılabilirken
farklı programlarda bu yapılamaz. Eğer mevcut programda kullanmak için daha önce başka programda
kullanılmış makroları kopyalamak istiyorsak ilk olarak önce yapılmış programda yapılmış makro programı
EXPORT ile kaydedilmeli ardından mevcut programdan kaydedilen bu makro satırı IMPORT butonu ile
çağırılmalıdır.
Makroların kolay kullanımı için Screen Editor kullanıcılara klavyeden makro girme imkanı sağlar. Ve
program komutun doğru yazıldığını kontrol eder. Eğer yanlış bir komut satırı var ise kullanıcı uyarı mesajı
ile uyarılır.
6
 Eğer makro komutundan sonra SIGNED varsa bu işaretli sayı olduğunu yoksa işaretsiz sayı
olduğunu gösterir.
Makro Komutları (Aritmetik İşlemler)
$10=$13 + $15 16-bit komut, işaretsiz
$0=$2 + $4 (DW) 32-bit komut, işaretsiz
$4=FADD($4, 1,9) (Signed, DW) 32-bit komut işaretli
1-) Tamsayı Çalışma Komutları
TOPLAMA(ADD) (+) V1=V2 + V3 (V2 ve V3 datalarını toplar ve sonucu
V1 datasına atar.)
$2 = $2 + 1 ($2 datasının değerini 1 arttırmak için kullanılan makro
komut satırı)
$3 = $2 + $1 ($2 datasını $1 ile toplayıp sonucu $3 datasının içine atan
makro komut satırı)
ÇIKARTMA (SUB)(-) V1=V2 – V3 (V2 den V3 datasını çıkartır ve sonucu
V1 datasına atar.)
$2 = $2 – 1 ($2 datasının değerini 1 azaltmak için kullanılan makro komut
satırı)
$3 = $2 – $1 ($2 datasından $1 çıkartıp sonucu $3 datasının içine atan
makro komut satırı)
ÇARPMA(MUL) (x) V1=V2 x V3 (V2 ile V3 datasını çarpar ve sonucu V1
datasına atar.)
$2 = $2 * 1 ($2 datasını 2’ye katlamak için kullanılan makro komut satırı)
$3 = $2 * $1 ($2 datası ile $1 çarpılıp sonucu $3 datasının içine atan
makro komut satırı)
BÖLME (DIV) (/) V1=V2 / V3 (V2’ yi V3 datasına böler ve sonucu V1
datasına atar.)
$2 = $2 / 2 ($2 datasını 2’ye bölmek için kullanılan makro komut satırı)
$3 = $2 / $1 ($2 datasını $1’e bölüp sonucu $3 datasının içine atan makro
komut satırı)
İşlem sonucu WORD, DW, İşaretli veya işaretsiz olabilir. Sınırı aşan
sonuçların sınırı aşan kısmı kaybolur. V1 değeri sadece dahili memory
olabilirken V2 ve V3 sabit sayı veya dahili memory olabilir.
2-) Kesirli Sayı (Floating) Çalışma Komutları
TOPLAMA (FADD) V1=FADD(V2,V3) (Signed DW)
$4= FADD ($4, 1.9) (Signed DW) ($4 datasının değerini 1.9 arttırmak için makro komut satırı)
$8= FADD ($4, $6) (Signed DW) ($4 ile $6 dataları toplamını $8 datasına yazan komut satırı)
ÇIKARTMA (FSUB) V1=FSUB(V2,V3) (Signed DW)
$4= FSUB ($4, 1.9) (Signed DW) ($4 datasının değerini 1.9 azaltmak için makro komut satırı)
$8= FSUB ($4, $6) (Signed DW) ($4 den $6 çıkarıp sonucu $8 datasına yazan komut satırı)
ÇARPMA (FMUL) V1=FMUL(V2,V3) (Signed DW)
$4= FMUL ($4, 1.5) (Signed DW) ($4 datasını 1.5 ile çarpmak için kullanılan makro satırı)
$8= FMUL ($4, $6) (Signed DW) ($4 ile $6’yı çarpıp sonucu $8 datasına yazan komut satırı)
BÖLME (FDIV) V1=FDIV(V2,V3) (Signed DW)
$4= FDIV ($4, 4.3) (Signed DW) ($4 datasını 4.3’e bölmek için kullanılan makro satırı)
$8= FDIV ($4, $6) (Signed DW) ($4’ü $6’ya bölüp sonucu $8 datasına yazan komut satırı)
KALAN (FMOD) V1=FMOD(V2,V3) veya V1=FMOD(V2,V3) (Signed DW)
$3= $2 % 5 ($2 nin 5’e bölümü sonucu kalan datayı $3 datasına atan makro komut satırı)
$8= FMOD ($4, 4) (Signed DW) ($4’ü 4’e bölüp kalanı $8 datasına atan makro komut satırı)
Kesirli (Floating) işlemler işaretli 32-bit data komutlardır. V1 sadece dahili memory olabilirken V2 ve V3 dahili memory ve sabit sayı
olabilir.
7
Makro Komutları (Mantık İşlemler)
Sıralı Toplama Çalışma Komutu
SIRALI TOPLAMA (ADDSUMW) V1=ADDSUMW(V2,V3)
$0= ADDSUMW ($2, 4) ($2’den itibaren 4 data $2,$3,$4,$5 toplayıp $0’a yazan komut satırı)
3-)Trigonometrik Fonksiyon Çalışma Komutları
SINUS FONKSİYONU (SIN) V1=SIN (V2) (Signed DW)
$0=SIN (50) (Signed DW) $0=0,766
COSINUS FONKSİYONU (COS) V1=COS (V2) (Signed DW)
$0=COS (50) (Signed DW) $0=0,643
TANGENT FONKSİYONU (TAN) V1=TAN (V2) (Signed DW)
$0=TAN (50) (Signed DW) $0=1,192
COTANGENT FONKSİYONU (COT) V1=COT (V2) (Signed DW)
$0=COT (50) (Signed DW) $0=0,839
SECAND FONKSİYONU (SEC) V1=SEC (V2) (Signed DW)
$0=SEC (50) (Signed DW) $0=1,556
COSECAND FONKSİYONU (CSC) V1=CSC (V2) (Signed DW)
$0=COSEC (50) (Signed DW) $0=1,305
Trigonometrik fonksiyon çalışma komutları işaretli 32-bit data komutlardır. V1 sadece dahili memory olabilirken V2 ve V3 dahili
memory ve sabit sayı olabilir.
MANTIK ÇALIŞMA KOMUTLARI
BIT OR (I) V1=V2 I V3 (V2 ve V3 datalarını OR işlemine tabi
tutar sonucu V1 datasına atar.)
ÖR: $2=F000H, $4=0F00H $6=$2 I $4 $6=FF00H olur.
BIT AND (&&) V1=V2 &&V3 (V2,V3 datalarının AND işlemini
yapar, sonucu V1 datasına atar.) ÖR: $2=F000H, $4=0F00H 
$6=$2&& $4 $6=0000H olur.
BIT XOR (^) V1=V2 ^ V3 (V2,V3 datalarının XOR işlemini yapar,
sonucu V1 datasına atar.)
ÖR: $2=F100H, $4=0F00H $6=$2 ^ $4 $6=FE00H olur.
BIT NOT (NOT) V1= NOT V2 (V2 datasının NOT işlemini yapar,
sonucu V1 datasına atar.)
ÖR: $2=F100H $4= NOT $2 $4=0EFFH olur.
<< (BIT Sola Kayma) V1= V2 << V3 (V2 datasını V3 bit sola
kaydırır, sonucu V1’e atar.)
ÖR: $2=F100H $1 = $2 << 4 $1=1000H olur. (V2
WORD/DWORD olabilir).
>> (BIT Sağa Kayma) V1= V2 >> V3 (V2 datasını V3 bit sağa
kaydırır, sonucu V1’e atar.)
ÖR: $2=F100H $1 = $2 >> 4 $1=0F10H olur. (V2
WORD/DWORD olabilir).
8
Makro Komutları (Data Transfer)
Makro Komutları (Data Dönüştürme)
DATA TRANSFER KOMUTLARI
MOVE (=) V1 = V2 (V2 datasını V1’e transfer eder. V1 PLC
datası veya ekran datası olabilir.
$0 = 4 $0 datasının içine 4 transfer eder.
$4 = $2 $2 datası $4 datasına transfer eder.
BMOV BMOV (V1, V2,V3) (V2’den itibaren V3 datayı V1’den
itibaren V3 dataya yazar.)
BMOV ($10, $1, 4) $1’den itibaren 4 datayı ($1,$2,$3,$4)
$10’dan itibaren 4 dataya ($10,$11,$12,$13) transfer eder.
FILL FILL (V1, V2,V3) (V1’den itibaren V3 datay2 V2 datasını
transfer eder.)
FILL ($0, $5, 4) $0’dan itibaren 4 dataya ($0,$1,$2,$3) $2
datasının içindeki değeri transfer eder. Eğer $5=2 ise $0=2, $1=2,
$2=2, $3=2 olur.
CHR CHR (V1, “V2”) V2’de yazılı olan texti ASCII’ye çevirir
V1’e atar. Maksimum uzunluk 128 word olabilir. 1 tane V2 datası
2 tane V1 datası işgal eder. Fazla gelen karakterler sıra ile 1
sonraki dataya geçer. (V1 + 1, V1 + 2….). Sıra ile düşük bit ve
yüksek bit ASCII’ye çevrilir.
CHR ($1, “AB10”) $1 = 4241H ve $2 = 3031H olur.
FMOV V1=FMOV (V2) (Signed DW) (Kesirli V2 datasını V1 ‘e
transfer eder).
$0=FMOV(44.3) (Signed DW) 44.3 kesirli sayıyı $0 içine
transfer eder.
DATA TRANSFER KOMUTLARI
BCD V1=BCD (V2) (V2’de yazılı olan BIN datayı BCD (HEX) ’ye
çevirir sonucu V1’e atar).
$5 = BCD ($4) ve $4=5564 ise $5=5564H olur.
BIN V1=BIN (V2) (V2’de yazılı olan BCD (HEX) datayı BIN’e
çevirir sonucu V1’e atar).
$5 = BIN ($4) ve $4=5564H ise $5=5564 olur.
W2D V1 = W2D (V2) (V2’deki decimal WORD datayı DWORD’e
dönüştürür V1 içine yazar).
$7=W2D($4) (SIGNED) ve $4=-10 $7=-10 olur. (32-bit olacağı
için $7 ve $8 birlikte olur).
B2W V1 = B2W (V2,V3) (V2’den itibaren V3 byte’ı V1’den
itibaren V3 word’e dönüştürür. Her bir byte değeri ayrı ayrı
word’e dönüştürülür. Word’lerdeki yüksek değerlikli byte’lar “0”
olur. Önce düşük byte daha sonra yüksek byte worde
dönüştürülür).
$20=B2W($10,4) ve $10=AB12H,$11=34CDH $20=12H,
$21=ABH, $22=CDH, $23=34H olur.
9
Makro Komutları (Karşılaştırma Komutları)
DATA TRANSFER KOMUTLARI-2
W2B V1 = W2B (V2,V3) (V2’den itibaren V3 word’ün düşük byte değerini V1’den itibaren word’lere atar. a yüksek byte değeri
dikkate alınmaz.
$20=W2B($10,4) ve $10=1234H, $11=5678H, $12=ABH, $13=CDH $20=7834H, $21=CDABH olur.
SWAP SWAP (V1,V2,V3) (V2’den itibaren V3 tane word’ün düşük byte değeri ile yüksek byte değerini değiştirip V1’den itibaren V3
tane word’lere atar.)
SWAP ($2, $11, 1) ve $11=1234H $2=3412H olur.
XCHG XCHG (V1,V2,V3) (DW) (V2’den itibaren V3 tane word’ün değeri ile V1’den itibaren V3 tane word’ün değerini birbirleri ile yer
değiştirir.
XCHG ($2, $11, 1) ve $11=1234H, $2=5678H $11=5678H, $2=1234H olur.
MAX V1 = MAX (V2,V3) (V2 ve V3 datalarından değeri yüksek olan datayı V1 datasına atar).
$0=MAX($1,$2) ve $1=2, $2=10 $0=10 olur.
MIN V1 = MIN (V2,V3) (V2 ve V3 datalarından değeri düşük olan datayı V1 datasına atar).
$0=MIN($1,$2) ve $1=2, $2=10 $0=2 olur.
A2H V1 = A2H (V2) (V2’den sonraki 4 ASCII datayı V1’de hex tamsayıya çevirir).
$1=A2H($10) ve $10=0034H, $11=0033H, $12=0036H, $13=0038H $1=4368H olur.
H2A V1 = H2A (V2) (V2 Hex datanın her bir basamağını V1’den itibaren 4 dataya ASCII olarak dönüştürür).
$10=H2A($2) ve $2=1234H ise $10=0031H, $11=0032H, $12=0033H, $13=0034H olur.
FCNV V1 = FCNV (V2) (Signed DW) (V2 datasındaki tamsayıyı kesirli (noktalı) sayıya çevirip V1 datasına atar).
$2=FCNV($0) (Signed DW) ve $0=100 ise $2=100.0 olur.
ICNV V1 = FCNV (V2) (Signed DW) (V2 datasındaki kesirli (noktalı) sayıyı tamsayıya çevirip V1 datasına atar).
$2=FMOV(100.5) Signed DW
$0=ICNV($2) (Signed DW) İlk satırda $2=100.5 olur 2.satırda $0=100 olur.
KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI
IF….THEN GOTO …..
Komut : IF koşul THEN GOTO hedef
IF koşulu sağlanıyorsa program GOTO belirtilen hedefte
çalışmasına devam eder.
Komutta kullanılabilecek KOŞULLAR,
V1 ve V2 değerleri ekran dahili memory veya sabit sayı
olmalıdır.
V1 == V2 V1 değeri V2 ‘ye eşitse
V1 != V2 V1 değeri V2 ‘ye eşit değilse
V1 > V2 V1 değeri V2 ‘den büyükse
V1 >= V2 V1 değeri V2 ‘den büyük eşitse
V1 < V2 V1 değeri V2 ‘den küçükse
V1 <= V2 V1 değeri V2 ‘den küçük eşitse
V1 && V2 == 0 V1 ile V2 AND işlemi sonucu “0” ise
V1 && V2 != 0 V1 ile V2 AND işlemi sonucu “0” değilse
V1 == ON V1 ON ise
V1 == OFF V1 OFF ise
10
Örnek :
IF $2>=10 THEN GOTO LABEL 1
………………… ($2<10)
…………………
…………………
LABEL 1 ($2>=10)
…………………
…………………
…………………
* Eğer $2 datasının değeri 10’dan büyük veya eşitse program çalışmasına Label 1 satırından itibaren
devam eder. $2 değeri 10 değerinden düşük olunca program taramaya bir alt satırdan devam eder ve
tarama sırası geldiği LABEL 1 ve altındaki komutları tarar.
Örnek :
IFB 1@M0 == ON THEN GO TO LABEL 1
…………………….. (M0 = ON)
……………………..
……………………..
LABEL 1 (M0 = OFF)
……………………..
……………………..
……………………..
* Eğer PLC’nin M0 biti ON ise program çalışmasına LABEL 1 satırından itibaren devam eder.
Örnek :
IF $2 = 10 THEN CALL 1
* Eğer $2 = 10 ise program 1 numaralı sub makroyu çalıştırır. Sub- makroyu çalıştırdıktan sonra
normal çalışmasına geri döner. Sub- Makronun bittiğini RET komutundan anlar. Onun için hazırlanan
her sub-makronun sonuna RET komutu yazılmalıdır.
KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI
Komut : IFB V1 == (ON I OFF) THEN GOTO LABEL Hedef
Eğer V1 bitinin durumu ON veya OFF ise program çalışmasına hedefte belirtilen LABEL satırından itibaren
devam eder. V1 biti PLC adresidir.
KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI
Komut : IF V1 == V2 THEN CALL Hedef Sub-Makro No
Eğer V1 datası V2 ye eşit ise ilgili Sub-makroyu çalıştırma komut satırı.
11
Örnek :
IF $1 == 10
$1 = $1 +1
ELSEIF $1 == 20
$1 = $1 +2
ELSE
$1 = $1 +15
ENDIF
Eğer $1 datasının değeri 10 ise $1 datasına 1 ekleyen (IF), eğer $1 datasının değeri 20 ise $1 datasına 2 ekleyen
(ELSEIF) eğer $1 datasını değeri 10 ve 20’ den farklı bir değerse $1 datasına 15 ekleyen (ELSE) makro program.
IF komut satırı ENDIF ile sonlandırılmalıdır. Çoklu durum karşılaştırmaları IF ile başlar, aradaki karşılaştırmalar
ELSEIF ile devam eder, son karşılaştırma ELSE komutu ile karşılaştırma sonlandırılır ve ENDIF ile IF makro
sonlandırılır.
Makro Komutları (Akış Kontrol Komutları)
KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI
Komut : IF ….. ELSE ….. ENDIF
IF Koşul 1
Durum 1
ELSE IF Koşul 2
Durum 2
ELSE
Durum 3
ENDIF
Çoklu durumların mantık olarak tespiti için kullanılır. Eğer koşul 1 sağlanırsa Durum 1 gerçekleşir. Eğer koşul 1
yoksa program koşul 2’yi tarar. Eğer koşul 2 sağlanırsa Durum 2 gerçekleşir. Eğer Koşul 1 ve Koşul 2
sağlanamazsa (ELSE) Durum 3 gerçekleşir. IF komutları ENDIF ile sonlandırılmalıdır.
KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI
ENDIF IF ile başlayan komutlar ENDIF ile sonlandırılmalıdır. Yukarıdaki örneği inceleyiniz.
AKIŞ KONTROL KOMUTLARI
GO TO Program Kayıtsız şartsız komutta belirtilen
hedef LABEL satırına gider.
Komut : GO TO LABEL V1
Program V1 de belirtilen LABEL satırına gider.
LABEL GO TO komutu ile gidilecek komut satırını
belirler. Aynı LABEL numarası 2 kere kullanılamaz.
ÖR: LABEL 5
12
Makro Komutları (Bit Ayar Komutları)
AKIŞ KONTROL KOMUTLARI
CALL…RET Sub-Makro çalıştırma komutları.
Komut : CALL V1
Bu komut ile V1 datasından çalıştırılmak istenen sub-makro belirlenir. Sub-Makro numarası 1-512 arasında olabilir.
V1 datası Dahili memory ve sabit sayı olabilir. CALL V1 ile V1 nolu sub-makro çağırılır Sub-makro tamamlandıktan
sonra (RET) program CALL komutundan bir sonraki satırdan çalışmasına devam eder. Sub-makronun
tamamlanabilmesi için RET komutu ile sonlandırılması gerekir. Kullanıcılar Sub-makrolar isim verebilirler. Fakat V1
datası sayı olmalıdır. Kullanıcılar Sub-makro içinden farklı bir sub-makro çalıştırabilirler. Fakat bu en fazla 6 adet
olabilir.
FOR ….NEXT Program döngüsü oluşturma
Komut: FOR V1
KOŞUL.
NEXT
Çoklu seviye kontrol için kullanılır. Maksimum 3 seviyeye kadar kullanılabilir.
BİT AYAR KOMUTLARI
SETB İstenilen biti ON yapma.
Komut : SETB V1
V1 bitini ON yapar.
Örnek : $1 datasının 5. Bitini ON yapmak istediğimizde,
$1 = 0000000000000000B iken
SETB $1.5 yapıldıktan sonra
$1 = 0000000000010000B olur
CLRB İstenilen biti OFF yapma.
Komut : CLRB V1
V1 bitini OFF yapar.
Örnek : $2 datasının 15. Bitini OFF yapmak
istediğimizde,
$2 = 1111111111111111B iken
CLRB $2.15 yapıldıktan sonra
$2 = 0111111111111111B olur
BİT AYAR KOMUTLARI
INVB İstenilen biti OFF ise ON veya ON ise OFF yapma (tersleme).
Komut : INVB V1
V1 bitinin değerini ON ise OFF veya OFF ise ON yapar (tersler).
Örnek : $3 datasının 0. Bitini terslemek istediğimizde,
$3 = 1111111111111111B iken
INVB $3.0 yapıldıktan sonra
$3 = 1111111111111110B olur
GETB İstenilen bitin durumunu alma (ON/OFF).
Komut : V1 = GETB V2
V2 bitinin ON/OFF değerini alır V1 bitine kopyalar.
Örnek : $0 datasının 3. Bitinin durumunu alıp $10 datasının 5. Bitine kopyalamak için,
$0 = 0000000000000100B iken
$10 = 0
$10.5 = GETB $0.3 yapıldıktan sonra
$10 = 0000000000010000B olur
13
Makro Komutları (Haberleşme Komutları)
BİT AYAR KOMUTLARI
INITCOM Haberleşmeye başlamak ve protokolü
ayarlamak için başlangıç COM Port setup ayarı. 7 tane
parametre ayarlanır.
Komut : $10 = INITCOM (0, 0, 0, 0, 0, 6, 0)
Haberleşme protokolüni $10 datasına yazar.
Parametre 1 : COM Port Seçimi (COM1, COM2)
Parametre 2 : Arabirim (interface) Seçimi (RS232,
RS422, RS485)
Parametre 3 : Data Bit Seçimi (7-bit, 8-bit)
Parametre 4 : Parity Seçimi (None, Odd, Even)
Parametre 5 : Stop Bit Seçimi (1-bit, 2-bit)
Parametre 6 : Baud Rate Seçimi (300, 600, 900,
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400,
57600, 115200 bps)
Parametre 7 : Akış Kontrol Seçimi (Yok, CTS/RTS,
DTR/DSR, Xon/Xoff akıl Kontrol)
BİT AYAR KOMUTLARI
ADDSUM Checksum hesaplamada için ADD (Toplama) işlemi yapar.
Komut : V1 = ADDSUM(V2,V3)
V1 hesaplama sonucunun kaydedildiği data.
V2 Hesaplamanın başlangıç adresi
V3 Hesaplama data uzunluğu
XORSUM Checksum hesaplamada için XOR işlemi yapar.
Komut : V1 = XORSUM(V2,V3)
V1 hesaplama sonucunun kaydedildiği data.
V2 Hesaplamanın başlangıç adresi
V3 Hesaplama data uzunluğu
PUTCHARS COM Porttan karakter gönderilmesini sağlar.
Komut : V1 = PUTCHARS(V2,V3,V4)
V1 Haberleşme sonucunu gösterir. Eğer haberleşme başarılı olduysa değeri (1), başarısız olduysa V1 değeri (0) olur.
V2 Seri porttan gönderilecek datanın başlangıç adresi
V3 Seri porttan gönderilecek datanın uzunluğu
V4 Maksimum izin verilen haberleşme zamanı (ms)
GETCHARS COM Porttan karakter alınmasını sağlar.
Komut : V1 = GETCHARS(V2,V3,V4)
V1 Haberleşme sonucunu gösterir. Eğer haberleşme başarılı olduysa değeri (1), başarısız olduysa V1 değeri (0) olur.
V2 Seri porttan alınan datanın kaydedileceği başlangıç adresi
V3 Seri porttan alınan datanın uzunluğu
V4 Maksimum izin verilen haberleşme zamanı (ms)
14
HABERLEŞME MAKRO ÖRNEKLERİ
Örnek : PLC
Y0 üzerinde ON/OFF Makro Ayarlama
Y0 biti ON (Set) yapma makro satırı ve haberleşme komutları aşağıdadır.
ASCII :01050500FF00F6\r\n
HEX 3A 30 31 30 35 30 35 30 30 46 46 30 30 46 36 0D OA
ON Makro
$0=INITCOM(0,0,0,2,0,6,0) Haberleşme ayarı COM1, RS232, 9600, 7, E, 1 ayarlanır.
SELECTCOM(0) COM 1 portu seçilir.
CHR($11, “01050500FF00F6”) Komut satırı $11 datasından itibaren ASCII koda çevrilir.
$10=3A00H Başlangıç biti ayarı. HMI komutu göndereceği zaman yüksek byte ile düşük
byte’ın yeri değişir. Başlangıç karakterini 3A göndermek için 3A00
gönderilmelidir.
$18=0A0DH Sonuç (END) biti ayarı. HMI komutu göndereceği zaman yüksek byte ile
düşük byte’ın yeri değişir. Başlangıç karakterini 3A göndermek için 0A0D
gönderilmelidir.
$50=PUTCHARS($10, 18, 500) $10 datasından itibaren 18 byte’ı 500 ms zaman aşımı ayarı ile göndermeye
başlar.
$51=GETCHARS($100, 18, 500) Haberleşme sonrası PLC cevabını $100’den itibaren 18 byte 500 ms zaman
aşımı ayarı ile almaya başlar.
BİT AYAR KOMUTLARI
SELECTCOM Haberleşme yapılacak COM Port seçimi
Komut : SELECTCOM (V1)
V1 parametresinin değeri 0 ise COM1 1ise COM2 portu haberleşme için seçilmiş olur.
Haberleşme makroları kullanılırken seçilen COM Port sistemin kullandığı COM pot ile aynı olamaz. Tüm haberleşme
komutları bu komut ile seçilen COM port ile yapılır. Bundan dolayı farklı makrolar birbirlerini desteklemediğinden
dolayı makrolar arası çakışma olmaz.
CLEARCOMBUFFER COM Port Buffer siler
Komut : CLEARCOMBUFFER (V1,V2)
V1 Haberleşme Portu seçimi 0 ise (COM1) ve 1 ise (COM2)
V2 Beffer tipi 0 ise Receiving (Alıcı) Buffer Alanı 1 ise Sending (Gönderici) Buffer Alanı
ÖRNEK : COM2 portunun Receiving Buffer Alanını silmek için aşağıdaki komut kullanılır.
CLEARCOM BUFFER(1,0)
CHRCHKSUM Yazı ve karakterlerin data uzunluğu ve checksum hesaplar.
Komut: V1=CHRCHKSUM(V2,V3,V4)
V1 dahili datasının içinde V2 datasında bulunan karakter veya yazı uzunluğu kaydedilir.
V2 karakter yada yazı dizisi
V3 hesaplanan (V2 parametresindeki) checksum değerinin kaydedildiği data.
V4 hesaplanan checksum uzunluğu (V3 datasının)i 1 ise byte 2 ise word olduğu gösterir.
ÖRNEK: “24” yazıcının data uzunluğu ve checksum hesaplaması.
Yazının içindeki tüm karakterler ASCII’ye çevrildikten sonra toplanır. 2 değeri ASCII’de 32 ve 4 değeri ASCII’de 34’e
karşılık gelir.
$0= CHRCHKSUM(“24”, $10, 2) komut işlemi sonrasında $0=4 ve $10=66H olur.
15
Y0 biti OFF (Reset) yapma makro satırı ve haberleşme komutları aşağıdadır.
ASCII :010505000000F5\r\n
HEX 3A 30 31 30 35 30 35 30 30 30 30 30 30 46 35 0D OA
OFF Makro
$0=INITCOM(0,0,0,2,0,6,0) Haberleşme ayarı COM1, RS232, 9600, 7, E, 1 ayarlanır.
SELECTCOM(0) COM 1 portu seçilir.
CHR($21, “010505000000F5”) Komut satırı $21 datasından itibaren ASCII koda çevrilir.
$20=3A00H Başlangıç biti ayarı. HMI komutu göndereceği zaman yüksek byte ile düşük
byte’ın yeri değişir. Başlangıç karakterini 3A göndermek için 3A00
gönderilmelidir.
$28=0A0DH Sonuç (END) biti ayarı. HMI komutu göndereceği zaman yüksek byte ile
düşük byte’ın yeri değişir. Başlangıç karakterini 3A göndermek için 0A0D
gönderilmelidir.
$50=PUTCHARS($20, 18, 500) $20 datasından itibaren 18 byte’ı 500 ms zaman aşımı ayarı ile göndermeye
başlar.
$51=GETCHARS($110, 18, 500) Haberleşme sonrası PLC cevabını $110’den itibaren 18 byte 500 ms zaman
aşımı ayarı ile almaya başlar.
Örnek : DTB
DTB sıcaklık kontrol ünitesinin set değerini (1001H) 20 derece ayarlamak için on makroya aşağıdaki makro
komutları yazılmalıdır.
ASCII :0106100100C820\r\n
HEX 3A 30 31 30 36 31 30 30 31 30 30 43 38 32 30 0D OA
ON Macro
$0=INITCOM(1,2,0,2,0,6,0) Haberleşme ayarı COM2, RS485, 9600, 7, E, 1 ayarlanır.
SELECTCOM(1) COM 2 portu seçilir.
CHR($1002,“0106100100C820”) Komut satırı $1002 datasından itibaren ASCII koda çevrilir.
$100=3A00H Başlangıç biti ayarı. HMI komutu göndereceği zaman yüksek byte ile düşük
byte’ın yeri değişir. Başlangıç karakterini 3A göndermek için 3A00
gönderilmelidir.
$1009=0A0DH Sonuç (END) biti ayarı. HMI komutu göndereceği zaman yüksek byte ile
düşük byte’ın yeri değişir. Başlangıç karakterini 3A göndermek için 0A0D
gönderilmelidir.
$50=PUTCHARS($1001,20,500) $1001 datasından itibaren 20 byte’ı 500 ms zaman aşımı ayarı ile
göndermeye başlar.
$51=GETCHARS($1121,20,500) Haberleşme sonrası PLC cevabını $1121’den itibaren 20 byte 500 ms zaman
aşımı ayarı ile almaya başlar.
$1050 = B2W($1125, 6) Gelen ASCII kodu çözmek ve $1125’ten itibaren peşpeşe 6 byte datayı 6
WORD dataya çevrilir.
$1060 = A2H($1051) Sonra, $1052’den sonra datalarkahi Hex datayı dönüştürür ve sonucu
decimal formatta gösterir.
16
Makro Komutları (Diğer Komutlar)
DİĞER KOMUTLAR
TIMETICK
V1 = TIMETICK Sistem ilk başlangıcından şu ana kadar
geçen zamanı V1 datasına kaydeder.
GETLASTERROR
V1 = GETLASTERROR Son Hata değerini V1 datasında
gösterir. Eğer hiçbir hata yoksa “0” gösterir.
#V1 Makro satırını okunabilir makro yapar. Bu komut
makro fonksiyonunun çalışmasını etkilemez. Herhangi bir
makro satırının önüne # işareti konarak makro satırı
sadece okunabilir hale gelir. Makro fonksiyonun tekrar
çalışması için önündeki # işaretini kaldırmak yeterli olur.
Makro komutu çalışır hale gelir.
DİĞER KOMUTLAR
DELAY
Delay V1 Sistem zamanı gecikmesi sağlar. Karmaşık sistemlerde sistem gecikme problemi olabilir. Sistem yoğun
olduğu zaman gecikme zamanı arttırılarak sistemin delay komutunda ayarlanan süre kadar beklemesini sağlar. Daha
sonra çalışmasına devam eder. Fakat çok yüksek girilen gecikme zamanları HMI’nın yavaş cevap vermesine sebep
olabilir. Gecikme zamanı birimi ms’dir.
GETSYSTEMTIME
V1 = GETSYSTEMTIME Sistem zamanını alır. Sistem bilgilerini V1 adresinden itibaren 7 dataya kaydeder.
V1 YIL
V1 + 1 AY
V1 + 2 GÜN
V1 + 3 HAFTA
V1 + 4 SAAT
V1 + 5 DAKİKA
V1 + 6 SANİYE
Ör: Sistem zamanı 2009/01/05 Pazartesi 09:26:25 ise $1 = GETSYSTEMTIME yapılırsa,
$1 = 2009, $2 =1, $3 = 5, $4 = 1, $5 = 9, $6 = 26, $7 = 25 olur.
SETSYSTEMTIME
V1 = SETSYSTEMTIME Sistem zamanını ayarlar. Sistem bilgilerini V1 adresinden itibaren 7 datada ayarlar.
V1 YIL
V1 + 1 AY
V1 + 2 GÜN
V1 + 3 HAFTA
V1 + 4 SAAT
V1 + 5 DAKİKA
V1 + 6 SANİYE
Ör: Sistem zamanı 2009/01/05 Pazartesi 09:26:25 ayarlanacak ise $1 = SETSYSTEMTIME yapılır ve $1 = 2009, $2 =1,
$3 = 5, $4 = 1, $5 = 9, $6 = 26, $7 = 25 olarak ayarlanır.
GETHISTORY
V1 = GETHISTORY (V2, V3, V4, V5, V6) History datası alır
17
HATA MESAJLARI
Compile yaparken, kullanıcının kolaylıkla bulabilmesi için hatalar çıkış (output) penceresinde görüntülenir. Bazı
hatalar dikkatsizlikten bazıları ise komut parametre eksikliklerinden olabilir. Kısa programlarda hata kolay
bulunabilirken uzun makro programda zor olabilir. Kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla HMI yazılımı compile
yapıldıktan sonra eğer varsa hata mesajlarını gösterir.
Programlama sırasında oluşan hata mesajları,
Code – 100 LABEL bulunamadı GO TO komutuna karşılık tanımlı LABEL bulunamdı.
Code – 101 Recursion (Özyineleme) oluştu Bu hata mesajı gelende SUB-MACRO’nun CALL komutu ile
kendisini yinelemesi durumunda meydana gelir. Doğrudan veya dolaylı olarak çağırıldığı önemli değildir. GO TO
veya FOR komutu kullanılması tavsiye edilir.
Code – 102 3’den fazle FOR sıralı döngüsü FOR döngüsü3 ‘den fazla iç içe oluşturulamaz. Böyle durumlarda
GO TO ve IF komutları kullanılması önerilir.
Code – 103 Alt Makro yok CALL komutu ile çağırılan SUB-MACRO’nun programda tanımlanmamış olduğunu
kullanıcıya hatırlatır.
Code – 104 NEXT sayısı FOR sayısından az Programda FOR sayısı il NEXT sayısı aynı olmalıdır. NEXT sayısının
az olduğunu kullanıcıya hatırlatır.
Code – 105 FOR sayısı NEXT sayısından az Programda FOR sayısı il NEXT sayısı aynı olmalıdır. FOR sayısının az
olduğunu kullanıcıya hatırlatır.
Code – 106 Tekrar kullanılan LABEL Komutları Aynı LABEL komutu birden fazla kullanılmaz. Eğer kullanılırsa
programda sorun çıkabilir. Bu durumda kullanıcı bu mesaj ile uyarılır.
Code – 107 Makro içinde RET Komutu var RET komutu Ana makro programında değil SUB-MACRO
programında Ana makro programına dönmek için programın sonunda kullanılır. Ana makro programında
makroyu sonlandırmak için RET yerine END kullanılmalıdır.
HMI Makro Hata Mesajları
Kullanıcılar makrodan hata mesajlarını okuyabilirler. Bir hata olduğunda ve kullanıcı hata mesajını okumadan
önce doğru komutu girdiğinde hata mesajı nın üzerine yazılır. Tüm makrolar işlenirken, herhangi bir makronun
hata mesajı başka bir makrodan etkilenmez.
Code – 10 GO TO Error Bu mesaj makroda GO TO hatası olduğunu gösterir.
Code – 11 Stack Overflow Bu mesaj makro kapasitesinin dolduğunu gösterir. Bu durum çok fazla SUBMACRO
olduğundan veya aynı anda çok fazla makro çalıştırıldığından olabilir.
Code – 12 CALL Empty Sub-Macro Bu bir CALL – SUM MACRO hatasıdır. CALL tarafından çağırılan SUBMACRO
boş olmamalıdır.
Code – 13 Data Read Error Data okuma hatası. Bazen memory data okuma hatasından kaynaklanabildiği gibi
çoğu zaman kontrol ünitesi data okuma hatasından kaynaklanır.
Code – 14 Data Write Error Data yazma hatası. Bazen memory data yazma hatasından kaynaklanabildiği gibi
çoğu zaman kontrol ünitesi data yazma hatasından kaynaklanır.
Code – 15 Divisor is 0 Bölme komutu gerçekleştirirken bölenin “0” olduğunu gösterir.
18
ÖRNEK : MAKRO KOMUTLARI ile E SERİSİ DELTA SÜRÜCÜYÜ RUN/STOP Yapma
E-Serisi Sürücü’yü RS485 üzerinden haberleştirmek için sürücüde yapılması gereken ayarlar.
1. 09.00=2 Haberleşme Adresi 2 seçilir. (1 – 254 arası ayarlanabilir.)
2. 09.01=3 Haberleşme Hızı 38400 seçilir.
3. 09.04=0 HaberleşmeProtokolü 7-N-1 seçilir.
4. 02.00=3 1. Ana frekans komutu kaynağı RS-485 seçilir.
5. 02.01=4 1. Ana çalışma komutu kaynağı RS-485 seçilir.
DELTA HMI’yı E serisi sürücü ile Habarleştirmek için yapılması gereken ayarlar.
1. Ana kontrol cihazı DELTA CONTROLLER ASCII seçilir
2. Haberleşme protokol ayarı COM-2, RS-485,38400,7,N,1,HMI 0, PLC 1 seçilir.
3. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ON ve OFF butonları yapılır. (Set Buton) Adresleri 10.0 ve 11.0
ayarlanır.
4. ON butonunun ON makrosuna 2@INVERTER-2000=12 yazılır
5. OFF butonunu ON makrosuna 2@INVERTER-2000=1 yazılır.

Leave a Reply