Archive for the 'Uncategorized' Category

Örnek Bir Scada Sisteminin İncelenmesi

Örnek Bir Scada Sisteminin İncelenmesi Şekil 1.9’da “Aseton sıvısını hazırlamak ve bu sıvıyı şişelemek amacıyla kullanılmış bir scada sisteminin mimik (kuşbakışı) şeması verilmiştir. Burada aseton sıvısını oluşturmak için saf aseton madde içeren bir tank, bir su tankı, bir koku verici madde tankının yapılacak üretim miktarına göre doldurulması gerekiyor. Tanklara madde doldurulması istendiğinde valf sembolünün yanında […]

SCADA Sistem Terminalleri

SCADA Sistem Terminalleri Birçok kullanıcıya çalışma imkanı veren bu terminaller operatörlerin sistemi gözleyebilmelerini ve kontrol edebilmelerini sağlar. Sistemin kontrolü için gerekili bilgilerin yetkili kılınanlar tarafından girilmesi veya değiştirilmesi, şifre ile mümkün olabilmektedir. Bu terminaller bilgisayarlar veya çeşitli operatör panelleri olabilir.

Scada Kontrol Panoları

Scada Kontrol Panoları Programlanabilir elektronik kontrol ünitelerini ihtiva eden bu panolar; sinyal lambaları, sirenler ve pano mimikleri (görüntülerini) içerebilirler. Scada kontrol sistemlerinde alçak gerilim cihazları, elektronik kontrol ünitelerinin yerleşimi bu panolara yapılır. Bunlar kontaktörler, röleler, sigortalar vb. elemanlar ihtiva ederler. Şekil 8’de bir kontrol panosu örneği verilmiştir, inceleyiniz.

Scada Merkezi Kontrol Odası nedir

Scada Merkezi Kontrol Odası nedir Kontrol Merkezi geniş bir coğrafyaya yayılmış tesislerin, bilgisayar esaslı bir yapıyla uzaktan kontrol edildiği, izlendiği ve yönetildiği yer olarak tanımlanabilir. Kontrol Merkezi genelde SCADA sistemlerinin ve kontrol edilecek tesislerin merkezi bir yerine kurulur. Genel bir SCADA sistemindeki merkezi kontrol odasında; bilgisayar ağı, bilgisayar destekli SCADA paket uygulamaları, bilgisayar terminalleri, insan-makina […]

Scada sistemlerde Sensörler ve Algılayıcılar

Scada sistemlerde Sensörler ve Algılayıcılar Saha, süreç ve işletmeye ait verilerin toplandığı scada kontrol sistemlerinin en alt seviyesini oluştururlar. Bunlar fiziksel ve elektronik iletişim cihazları olup, işletme için gerekli lokal denetleyicilerdir. Fiziksel çevrenin bilgileri bu seviyede elektrik/elektronik işaretlerine çevrilerek scada sistemine girerler. Scada sisteminden verilen komutlar ile bu seviyede elektrik/elektronik işaretlerden fiziksel büyüklüklere çevrilerek, gerçek […]

Scada ile Veri Toplama (Data Acquisition – DAQ ) Modülleri

Scada ile Veri Toplama (Data Acquisition – DAQ ) Modülleri SCADA sistemlerinin temeli iyi bir kontrol ve bilgi toplama esasına dayanmaktadır. Bu sistemler PC tabanlı olup PC ile birlikte Veri Toplama (Data Acquisition- DAQ) Kartı kullanılmaktadır. Bu kartlarda Mikroişlemci, Dijital I/O, Bellekler, Sayıcı/Zamanlayıcı, D/A ve A/D Dönüştürücüler, işletim sistemi genetik programı bulunur.

Scada da Programlanabilir Lojik Denetleyiciler (PLC)

Scada da Programlanabilir Lojik Denetleyiciler (PLC) Programlanabilir lojik kontrolör ( Programmable Lojic Controller, PLC) endüstriyel otomasyon sistemlerinin kumanda ve kontrol devrelerini gerçekleşmeye uygun yapıda girişçıkış birimleri ve iletişim arabirimleri ile donatılmış, kontrol yapısına uygun bir sistem programı altında çalışan bir endüstriyel bilgisayardır. PLC’ler, biriken bilgi ve verilen bir yandan SCADA sistemine iletirken bir yandan da […]

Scada ile Veri Toplama Üniteleri

Scada ile Veri Toplama Üniteleri Kontrol üniteleri SCADA sistemlerinin diğer önemli birimini oluşturur. Kontrol üniteleri kontrol odası seviyesinden çeşitli yardımcı işletmelerin kontrol ünitelerinden işletme ve yönetim seviyesine kadar tüm veri ve bilgileri yüksek hızlarda işleyecek bir yapıdadır. Kontrol alt birimlerine, işletme ünitelerine, çalışma sahasına ait enstrumantasyon ve detektörlere bağlanarak gerekli bilgi ve veri alış verişini […]

Scada İletişim Ortamları Çeşitleri

Scada İletişim Ortamları Çeşitleri Scada sistemlerinde Merkez ile Uzak Terminal Üniteleri arasındaki ve Uzak Terminal Ünitelerinin kendi aralarındaki iletişim için kullanılan fiziksel elemanlar oluşturulan ağ türüne göre değişir. SCADA Sistemlerinde iletişim ortamı olarak kullanılabilecek çeşitli alternatifler: Ø Enerji Taşıma Hatları Ø Kiralanmış PTT Telefon Hatları, Ø Kablolu TV Hatları Ø Radyo Frekansında İletişim Ø Fiber […]

Scada da İletişim Protokolleri Nelerdir

Scada da İletişim Protokolleri Nelerdir Araçlar arasındaki bağlantılarda sık sık pahalı olmayan bükümlü çift kablolar kullanılmaktadır. Veri yolu tek bir veri kablosu ve toprak dönüş hattından olabileceği gibi, bükümlü çift kablo içerisindeki her bir iletken farklı sinyalleri taşımak için kullanılabilir. Çoğu projelerde kullanılabilecek standart bir arabirim vardır. Haberleşmede kullanılan iki önemli arabirim RS-232 ve RS-485’tir. […]