Archive for the 'Uncategorized' Category

Yardımcı Röleli Asenkron motorun kesik sürekli çalışması

Üç fazlı asenkron motorun kesik sürekli çalışmasına ait kumanda şemasını çiziniz. (Yardımcı Röleli Asenkron motorun kesik sürekli çalışması )

Asenkron motorun kesik sürekli çalışmasına ait kumanda devre şeması

Üç fazlı Asenkron motorun kesik sürekli çalışmasına ait kumanda  devre şeması

Kumanda Devre Şemalarında Tanıtma İşaretleri

Kumanda Devre Şemalarında Tanıtma İşaretleri Kumanda devre şemaları çizilirken sembollerin dışında tanıtma işaretleri de kullanılır. Devrede bulunan elemanları adlandırmak amacıyla kullanılan bu işaretler, belirli kurallar içerisinde konulmaktadır. Şemalarda kullanılan işaretlerden bazıları Tablo 1.3’te verilmiştir. Tabloya baktığımızda örneğin kontaktör C, M, N harfleri ile gösterilmektedir. TSE normuna göre çizilen şemalarda kontaktörler C harfi ile gösterilir. Eğer […]

Kumanda Devresinin Çizimi Nasıldır Resimli anlatım

Kumanda Devresinin Çizimi Nasıldır Resimli anlatım Kumanda elemanlarının bulunduğu devredir. Şemaların çiziminde Resim 1.3’te görüldüğü gibi devre elemanları sistem çalışmazken gösterilir.

Güç Devresinin Çizimi

Güç Devresinin Çizimi Güç devresi; otomatik kumanda devrelerinde motorun çektiği akımın geçtiği devredir. Yani şebeke ile motor arasında motorun çektiği akım yolu şemasıdır. Enerji akışını gösteren ana hatlarla ana devre elemanlarını gösterir. Bu nedenle burada kullanılan kontaklar ve diğer devre elemanları kumanda edilen motorun çektiği akıma dayanacak şekilde seçilir. Gerek kumanda devresi, gerekse güç devresi […]

Kumanda ve Güç Devre Elemanları Sembolleri

Kumanda ve Güç Devre Elemanları Sembolleri Farklı ülkelere ait kumanda ve güç devre eleman sembolleri Tablo 1.1 ve Tablo 1.2’de gösterilmiştir

GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇİZMEK

GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇİZMEK Bir konuyu bilmen kadar bildiğin bu konuyu başkalarına anlatabilmen de çok büyük önem taşır. Bazen söz ile bazen de yazı ile belirli bir elemanınçalışmasını ifade edebilirsin; fakat sözün ve yazınınyetmediği yerlerde anlatmak istediklerini farklı şekilde de ifade etmek durumunda kalabilirsin.

Win CC Flexible 2007 Türkçe Kullanım Klavuzu

Win CC Flexible 2007 Türkçe Kullanım Klavuzu İndirmek İçin Tıklayın İndirmek İçin Tıklayın İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………………………………………….. iii GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3 1. OPERATÖR PANELLERİ ………………………………………………………………………………….3 1.1. Operatör Paneli Tanımı…………………………………………………………………………………3 1.2. Operatör Panel Çeşitleri ………………………………………………………………………………..5 1.2.1. Push Button Paneller ………………………………………………………………………………6 1.2.2. Micro Paneller……………………………………………………………………………………….6 1.2.3. Mobil Paneller……………………………………………………………………………………….7 1.2.4. Paneller………………………………………………………………………………………………..7 1.2.5. Multi Paneller ……………………………………………………………………………………….8 1.2.6. Operatör Panelini […]

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile programlanması

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile  programlanması A+B+B-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır.A ve B silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı hafızalı impuls yönlendirme valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle yapınız.

WinCC/DataMonitor Web Edition V7.0 Nedir

WinCC/DataMonitor Web Edition V7.0 Nedir Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portalı oluşlturma aracı WebCenter Scada sayfalarının izlenmesi için Process Screens, Excel ve pdf formatında raporlar alınması için Published Reports, WinCC proses ve alarm arfliv aracı Trends&Alarms ve WinCC aktuel değerleri, proses ve alarm arşliv verilerini kullanarak Excel ile analiz ve rapor aracı […]