Archive for the 'Uncategorized' Category

Plc ve mikrodenetleyici

Plc ve mikrodenetleyici tercihi hakkında. Kimileri Devre otomasyonlarında PLC , kimileri ise mikrodenetleyici kartlarla gerçekleştirir. İkiside aynı iş yapabilirler. PLC hazır kurulu olduğu için sadece programla uğraşılır. Ama Mikrodenetleyiclerde devre tasarımıda yapmanız gerekir. Bu bir dezavantaj olsada kendinize özgü bir donanım ve yazılımınız olduğu için orjinal bir üründür.

s7-300 de Karşılaştırma Komutları

s7-300 de Karşılaştırma Komutları Genel Özellikleri Çeşitli  boyutlardaki  veriler  büyüklük,  küçüklük  veya  eşitlik  ölçütlerine  göre karşılaştırma komutları kullanılarak değerlendirilir. Bu komutlar kullanılarak 16 bitlik tamsayı(INT), 32 bitlik tamsayı(DINT) ve 32 bitlik gerçek sayıları(FLOATING-POINT) karşılaştırılabilir. 6 farklı karşılaştırma yapmak mümkündür. Blok    Girişi: Karşılaştırma komutunun     hangi şartlarda çalışması isteniyorsa    onunla ilgili mantıksal ifade bu kısma yazılır. Blok […]

s7-300 İleri-Geri Sayıcı (CUD)

s7-300 İleri-Geri Sayıcı   (CUD) İleri-Geri Sayıcı,  Sayıcı  İleri(CU) girişine gelen işaretin çıkan kenarı  ile Sayıcı  Değerinin içeriğini 1 arttırır, Sayıcı Geri(CD) girişine gelen sinyalin çıkan kenarı ile de Sayıcı Değerini 1 azaltır. Sayıcı Değerinin 0’dan farklı olması durumunda sayıcı Q çıkışını 1 yapar. Kurma(S) girişi gelen sinyalin çıkan kenarı ile de Sayıcı Değerine PV(Preset Value) […]

s7-300 GERİ SAYICI(CD)

s7-300 GERİ SAYICI(CD) Geri Sayıcı, Sayıcı Geri(CD) girişine gelen işaretin çıkan kenarı ile 16 bitlik Sayıcı Değerinin içeriğini 1 azaltır. Sayıcı  Değerinin 0’dan farklı  olduğu sürece sayıcı  Q çıkışını 1 yapar. Kurma(S) girişi gelen sinyalin çıkan kenarı ile de Sayıcı Değerine PV(Preset Value) girişine yazılmış olan değer aktarır. Silme(R) girişi ise diğer iki girişten farklı […]

s7-300 İleri Sayıcı (CU)

s7-300 İleri Sayıcı (CU) İleri Sayıcı, Sayıcı İleri(CU) girişine gelen işaretin çıkan kenarı ile 16 bitlik Sayıcı Değerinin içeriğini 1 arttırır. Sayıcı Değerinin 0’dan farklı olması durumunda sayıcı Q çıkışını 1 yapar. Kurma(S) girişi gelen sinyalin çıkan kenarı ile de Sayıcı Değerine PV(Preset Value) girişine yazılmış olan değer aktarır. Silme(R) girişi ise diğer iki girişten […]

s7-300 Sayma işlemleri ( sayıcılar )

s7-300 Sayma işlemleri  ( sayıcılar ) için 3 farklı tür sayıcı kullanılır. §  İleri Sayıcı(CU) §  Geri Sayıcı(CD) §  İleri-Geri Sayıcı(CUD) Her bir sayıcı için CPU’nun hafızasında Sayıcı Değeri olarak adlandırılabilecek 16 bitlik bir bellek adresi ayrılmıştır. Bir sayıcı 0’dan 999’a kadar sayabilir. Sayıcılar  ileri  yada  geri  sayma  girişlerine  gelen  sinyalin  çıkan  kenarına  göre içeriğini […]

s7-300 örnek Kırmızı 5 sn sonra sönecek ve sarı ışık yanacak

s7-300 örnek Start butonuna basılınca kırmızı ışık yanacaktır. s7-300 örnek Kırmızı 5 sn sonra sönecek ve sarı ışık yanacak. Sarı ışık 3 sn yanacak ve sönecek . Sarı sönünce yeşil 5 sn  yanacaktır. Yeşil sönünce sarı  3 sn yanacak ve sönecektir. Sarı sönünce kırmızı yanacak ve çalışma periyodik olarak devam edecektir.Çalışma stop butonu ile sonlanacaktır.Ladder  […]

s7-300 örnek Start butonuna basılınca kırmızı ışık yanacaktır

s7-300 örnek Start butonuna basılınca kırmızı ışık yanacaktır. Kırmızı 5 sn sonra sönecek ve sarı ışık yanacak. 10sn sonra sarı sönecek ve tekrar kırmızı yanacak. 5 sn sonra tekrar sarı yanacak. Çalışma bu şekilde periyodik olarak devam edecektir. Çalışma stop butonu ile sonlanacaktır. İş akış diagramını çiziniz ve ladder digramını oluşturunuz

s7-300 örnek 3 fazlı asenkron motorların gücü 5 kW’tan büyük olduğu zaman

s7-300 örnek 3 fazlı asenkron motorların gücü 5 kW’tan büyük olduğu zaman direk çalıştırılamazlar. İlk çalışma anında aşırı akım çekeceklerinden dolayı kalkınamazlar. Bu yüzden gücü 5 kW’tan büyük olan motorları farklı yöntemlerle kalkındırmak gerekir. En sık karşılaşılan yöntem yıldız üçgen yolvermedir. Motor yıldız çalıştırılarak üçgen çalışmaya oranla 1/3 oranında daha düşük akım çekerek, düşük momentle […]

1. s7-300 S_PEXT(SE) – Uzatılmış Darbe Zamanlı Zamanlayıcı

s7-300 S_PEXT(SE) – Uzatılmış Darbe Zamanlı Zamanlayıcı Darbe Zamanlı  Zamanlayıcının Kurma(S) girişinin yükselen kenarı  ile zaman geriye doğru akar ve Q çıkışı 1 olur. Zamanlayıcı değeri(TV) dolduğunda yada kurma girişi 0 olduğunda Q=0 olur. S girişi 0’a düştüğünde hala zaman geriye doğru akmaya devam ediyor ise Q çıkışı öngörülen zamanın sonunda sıfıra düşer. Geçerli  Adresler […]