Çalışma Şekline Göre PLC Elektrohidroliğin Sınıflandırma

Çalışma Şekline Göre PLC  Elektrohidroliğin  Sınıflandırma
Ø Bağımlı Kontrol: Bozucu büyüklükler sapmalara sebep olmadıkça referans
büyüklüğü ile çıkış büyüklüğü arasında daima belirli bağıntının bulunması
şeklinde tanımlanır.
Ø Koruyucu Kontrol: Referans büyüklüğünün kaldırılması ya da geri
alınmasından sonra, bilhassa tetikleyici işaretin kalkmasından sonra çıkış
büyüklüğünün ulaşılan değerinin korunması sabit kalması şeklinde tanımlanır.
Çıkış büyüklüğünü tekrar bir başlangıç değerine getirmek için zıt yönde başka
türlü bir referans büyüklüğüne ya da zıt yönde tetikleme işaretine ihtiyaç vardır.
Ø Programlı Kontrol: Programlı kontrol çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.
· Zamana Bağlı Kontrol
· Yola Bağımlı Kontrol
· Sıralı Kontrol
· Zamana Bağlı Kontrol: Referans büyüklüklerinin zamana bağlı bir
program modülü (program belleği) tarafından sağlanmasıyla karekterize
edilir. PLC içerisinde bulunan zaman röleleri yardımıyla zamana bağlı
olarak çıkış işaretleri verilebilir. Yani zamana bağlı kontrol modülü
zamana bağlı bir iş akışı ile gerçekleştirilir.
· Yola Bağlı Kontrol: Referans büyüklüklerinin bir program modülü (
PLC ) tarafından sağlanması ile karekterize edilir. Bu program
modüllerinin çıkış büyüklükleri, katedilen yola veya kontrol edilen
sistemdeki hareketli bir parçanın konumuna bağlıdır.
· Sıralı Kontrol: Bu çeşit bir kontrol, sistemin ulaştığı konuma bağlı
olarak adım adım uygulayan ve PLC’ye kaydedilmiş akış programı ile
karekterize edilirler. Bu PLC yardımıyla sisteme yüklenebilirler.

Leave a Reply