Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile programlanması

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile  programlanması

A+B+B-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır.A ve B
silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı hafızalı impuls yönlendirme valfleridir.
İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
Ø Sistemin çalışma şekline göre ihtiyaç
duyulan giriş-çıkış sayısını tespit ediniz.
Ø Eğer varsa sayıcı ve zamanlayıcı sayısını
tespit ediniz.
Ø Sistemde kullanılacak giriş elemanları
ve çıkış elemanlarının neler olduğunu
hatırlayınız. Bu elemanların
özelliklerini kataloglardan araştırınız.
Ø Çalışma şeklinin gerektirdiği veri işleme
hızını tespit ediniz..
Ø Öğrenme faaliyeti-1’de gösterilen
mini anahtar konumlarına bakınız.
Ø Sistemin gerektirdiği PLC ve diğer
donanımları seçiniz.
Ø
Ø PLC cihazının seçiminde, giriş ve
çıkış sayıları ile sayıcı ve zamanlayıcı
sayılarının önemini unutmayınız.
Ø Sistemde kullanılacak Elektropnomatik
devre elemanlarını seçiniz.
Ø Seçtiğiniz silindirler, selenoid valfler
ve temassız algılayıcıların sisteminize
uygun olduğundan emin olunuz.
Verilen malzeme listesi ile
karşılaştırınız.
Ø Verilen kontrol probleminin çalışma şeklini
tanımlayınız.
Ø Sisteme ait taslağın çizimini yaparak,
iş elemanlarının yerlerini gösteriniz.
Ø Sistemin çalışması için gerekli programı
belirleyiniz.
Ø Sistemin pnomatik ve elektrik
şemasını çiziniz. “Elektropnomatik
Sistemler” modülü kitabından
yararlanabilirsiniz.
Ø Akış şeması( yol-adım diyagramı) ile
sistemin çalışırlığını kontrol ediniz.
Ø Akış şemasının iyi okunması, çalışma
sistemine en uygun çözümü
getireceğini unutmayınız.
Ø Elektrik şemasını ladder diyagrama
aktarınız.
Ø “PLC Programlama Teknikleri”
modül kitabındaki ilgili bölüme
bakınız.
Ø Programı yazınız. Ø PLC Programlama Teknikleri modül
kitabındaki ilgili bölüme bakınız.
Ø Sistem elemanlarının bağlantı şemalarını
inceleyiniz.
Ø Kataloglara veya eleman üzerindeki
şekil ve yazılara bakınız.
Ø Sistem elemanlarının PLC cihazı ve
birbirleri ile bağlantı şekillerini tespit ediniz.
Ø Kullandığınız Elektropnomatik devre
elemanlarının bağlantı uçları ile PLC
cihazı giriş çıkış terminallerini
inceleyiniz.

Sistem elemanlarının aralarındaki
bağlantıları kurunuz.
Ø
Ø
Ø
Ø Enerji kontrolünü yaptıktan sonra
Elektropnomatik devre elemanlarının
bağlantı uçlarını, PLC cihazı giriş
çıkış terminallerinin uygun
bölümlerine bağlayınız.
Ø Devrenize enerji vermeden önce
bağlantıların doğru olduğundan emin
olunuz.
Ø İletkenleriniz, ilgili terminallere
doğru ve sağlam bağlanmış mı?
Kontrolünü yapınız. Simülasyonunu
yaparak devrenizi test ediniz.

Malzeme Listesi
Malzemenin adı Adedi Malzemenin özellikleri
1 PLC cihazı 1 S7 200
2 Silindir 2 Çift etkili
3 5/2 çift bobinli valf 2 Hafızalı impuls
4 Temassız algılayıcı 4 Kapasitif
5 Start butonu 2 Ani temaslı
6 AC güç kaynağı 1 AC 220 V
7 DC güç kaynağı 1 DC 24 V, 1A
8 Kompresör 1 Uygun kapasitede
9 Bağlantı kabloları Değişik uzunlukta

2009-12-24_194424

Şekil 2.4: Pnomatik devre şeması

2009-12-24_194511

2009-12-24_194539

SET(Kurma) Butonunun Görevi: Elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda,
sistemi başlangıç şartlarına getirmektir. Dikkat edilirse 1.adımdaki K1 rölesinin
aktif olabilmesi, son adım olan K4 rölesinin enerjili olmasına bağlıdır. Elektrik
kesilmesinde K4 rölesinin 1.adımdaki kontağı açılır. SET butonuna basılırsa K4
rölesi enerjilenir ve 1.adımdaki kontağını kapatır. Start butonuna basıldığında
sistem tekrar çalışmaya başlar.

2009-12-24_194620

2009-12-24_194650

2009-12-24_194723

Tablo 2.2: Giriş ve çıkış elemanlarının PLC’de bağlandıkları adres tablosu
Sistemin başlangıç şartları;
Ø Start elemanı uyarılmış olmalı (I0.0)
Ø İlgili sinyal verici eleman, uyarılmış olmalı (I0.1)
Ø Bir önceki adım, gerçekleşmiş olmalı (Q0.1)
Ø Bir önceki adım, reset edilmiş olmalı (Q0.1) olduğuna göre;
Sistemin PLC programı ladder (kontak) ve STL (deyim, komut) yöntemiyle aşağıdaki
gibi yapılır:
NETWORK 1: Çalışmayı başlatma ve A+ hareketi

2009-12-24_194800

2009-12-24_194832

2009-12-24_194904

Hatırlatma: Programı PLC’ye yüklemek için;
1. PLC’deki konum anahtarı(switch) TERM durumunda iken bu simgeyi
kullanarak STOP konumuna alınız.
2. Ekranda yer alan bu simgeyi kullanarak programı PLC’ye yükleyiniz.
3. PLC’deki konum anahtarı(switch) TERM durumunda iken bu simgeyi
kullanarak RUN konumuna alınız.
Programı PLC’ye yükledikten sonra simülasyon yapıp programınızın doğruluğunu test
etmeyi unutmayınız.

2009-12-24_195022

Leave a Reply