1. s7-300 S_PEXT(SE) – Uzatılmış Darbe Zamanlı Zamanlayıcı

  1. s7-300 S_PEXT(SE) – Uzatılmış Darbe Zamanlı Zamanlayıcı

Darbe Zamanlı  Zamanlayıcının Kurma(S) girişinin yükselen kenarı  ile zaman geriye doğru akar ve Q çıkışı 1 olur. Zamanlayıcı değeri(TV) dolduğunda yada kurma girişi 0 olduğunda Q=0 olur. S girişi 0’a düştüğünde hala zaman geriye doğru akmaya devam ediyor ise Q çıkışı öngörülen zamanın sonunda sıfıra düşer.

Geçerli  Adresler

S(bit) : I, Q, M, D, L, T, C                 TV : I, Q, M, D, L veya sabit

R(bit): I, Q, M, D, L, T, C                 Q(bit) : I, Q, M, L, D

BI(Int) : I, Q, M, D, L             BI_BCD(Int) :  I, Q, M, D, L

Comments are closed.