1. s7-300 S_OFFDT(SF) – Düşen Kenara Göre Gecikmeli Zamanlayıcı

  1. s7-300 S_OFFDT(SF) – Düşen Kenara Göre Gecikmeli Zamanlayıcı

Düşen Kenara Göre Gecikmeli Zamanlayıcının  Kurma(S)  girişinin yükselen kenarı  ile Q çıkışı 1 olur, düşen kenarı ile zaman geriye doğru akmaya başlar ve öngörülen zaman değeri dolduğunda Q çıkışı 0 olur. Zamanlayıcının içeriği 0 olmadan kurma girişi yeniden 1 olması halinde zamanlayıcının içeriği sabit kalır. Kurma girişi yeniden 0 olmasıyla da zamanlayıcı geriye doğru kaymaya devam eder.

Silme girişinin önceliği vardır.

Geçerli  Adresler

S(bit) : I, Q, M, D, L, T, C                 TV : I, Q, M, D, L veya sabit

R(bit): I, Q, M, D, L, T, C                 Q(bit) : I, Q, M, L, D

BI(Int) : I, Q, M, D, L             BI_BCD(Int) :  I, Q, M, D, L

Comments are closed.